Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg

8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel INF1/2015 - Sektion IV - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-02/T/15 - Den Europæiske Revisionsret (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-01/C/15 - Den europæiske Revisionsret (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 1/2015 - Regionsudvalget (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 14/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Ivan Jakovčić. Forslag til beslutning om industriarv (B8-0319/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om stigningen i aborter i Indien, der er baseret på det ufødte barns køn (B8-0325/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om levealderen og velfærdssystemerne (B8-0327/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om tekst- og datamining og ophavsret (B8-0329/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om varigheden af retssager — Italien tredjesidst i EU (B8-0330/2015)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af den brune marsicanske bjørn mod kvægtuberkulose (B8-0332/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutningom forbedring af forordning (EU) nr. 604/2013 (B8-0333/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om forhøjelse af den "rimelige godtgørelse" i SIAE (det italienske forfatter- og forlæggerforbund) og i det indre marked (B8-0334/2015)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutningom højfrekvenshandel (B8-0336/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om e-handel: forslag, anvisninger og prioriteringer for en bæredygtig udvikling (B8-0337/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen og Sophie Montel. Forslag til beslutning om obligatorisk bedøvelse af dyr før aflivning og obligatorisk tilstedeværelse af certificerede og uafhængige dyrlæger og inspektører for at kontrollere de forskellige aktiviteter forbundet med slagtning af dyr (B8-0338/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen og Sophie Montel. Forslag til beslutning om støtte til stålsektoren i Den Europæiske Union (B8-0339/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade og Jean-Luc Schaffhauser. Forslag til beslutningom suspension af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine (B8-0340/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen og Sophie Montel. Forslag til beslutning om bekæmpelse af ulovlig handel med elfenben (B8-0341/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om internationale adoptioner (B8-0345/2015)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Forslag til beslutning om at indføje uddannelse i opbygningen af en bæredygtig energiunion (B8-0350/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

CULT

- Ivan Jakovčić. Forslag til beslutning om nødvendigheden af en borgerløn (B8-0351/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik