Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Määrärahasiirtoesitys INF1/2015 - Pääluokka IV– Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-02/T/15 - Tilintarkastustuomioistuin (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-01/C/15 - EU:n tilintarkastustuomioistuin (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 1/2015 - Alueiden komitea (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 14/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys teollisesta perinnöstä (B8-0319/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sikiön sukupuoleen perustuvien aborttien määrän lisääntymisestä Intiassa (B8-0325/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys pitkäikäisyydestä ja sosiaalipalvelujärjestelmistä (B8-0327/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys tekstin ja tietojen louhinnasta ja tekijänoikeuksista (B8-0329/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys oikeusmenettelyjen kestosta – Italia kolmanneksi viimeinen EU:ssa (B8-0330/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Apenniinien harmaakarhujen suojelemisesta nautatuberkuloosilta (B8-0332/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitysasetuksen (EU) N:o 604/2013 parantamisesta (B8-0333/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys Italian tekijänoikeusjärjestölle (SIAE) maksettavien sopivien hyvitysten nostamisesta ja EU:n yhteismarkkinoista (B8-0334/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys automatisoidusta arvopaperikaupasta (B8-0336/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sähköisestä kaupankäynnistä ja ehdotuksista, merkinnöistä ja painopisteistä sen kestävän kehityksen takaamiseksi (B8-0337/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys pakollisesta tainnuttamisesta ennen eläinten teurastusta tai lopetusta ja eläinlääkärien sekä valtuutettujen riippumattomien tarkastajien pakollisesta läsnäolosta eläinten teurastukseen liittyvien toimien valvomiseksi (B8-0338/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys tuesta Euroopan unionin terästeollisuudelle (B8-0339/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade ja Jean-Luc Schaffhauser. Päätöslauselmaesitys EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen keskeyttämisestä (B8-0340/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys laittoman norsunluukaupan torjunnasta (B8-0341/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kansainvälisistä adoptioista (B8-0345/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

LIBE

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys koulutuksen sisällyttämisestä osaksi kestävää energiaunionia (B8-0350/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

CULT

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys kansalaistulon tarpeellisuudesta (B8-0351/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö