Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras

8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Paisūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF1/2015. IV skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-02/T/15. Europos Audito Rūmai (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo V/AB-01/C/15. Audito Rūmai (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo INF 1/2015. Regionų komitetas (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo DEC 14/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis):

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pramonės paveldo (B8-0319/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padažnėjusių nėštumo nutraukimo atvejų sužinojus negimusio kūdikio lytį Indijoje (B8-0325/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ilgaamžiškumo ir socialinės apsaugos sistemų (B8-0327/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tekstų ir duomenų gavybos ir autorių teisių (B8-0329/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

JURI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bylų nagrinėjimo trukmės (Italija užima trečią vietą nuo galo ES) (B8-0330/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl marsikinių rudųjų lokių apsaugos nuo galvijų tuberkuliozės (B8-0332/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijosdėl Reglamento (ES) Nr. 604/2013 tobulinimo (B8-0333/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vadinamosios teisingos kompensacijos asociacijai SIAE didinimo ir dėl Europos bendrosios rinkos (B8-0334/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijosdėl didelio dažnio prekybos (B8-0336/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „E. prekyba: pasiūlymai, rekomendacijos ir prioritetai siekiant tvarios plėtros“ (B8-0337/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prievolės gyvūnus apsvaiginti prieš juos paskerdžiant ar nužudant ir privalomo įgalioto ir nepriklausomo veterinarijos gydytojo bei inspektoriaus dalyvavimo siekiant kontroliuoti įvairius su gyvūnų skerdimu ar nužudymu susijusius veiksmus (B8-0338/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Europos Sąjungos geležies ir plieno sektoriui (B8-0339/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade ir Jean-Luc Schaffhauser. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl laikino ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo sustabdymo (B8-0340/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijosdėl kovos su nelegalia prekyba dramblio kaulu (B8-0341/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinių įvaikinimų (B8-0345/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl švietimo įtraukimo į pastangas sukurti tvarią energetikos sąjungą (B8-0350/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

CULT

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl piliečių pajamų poreikio (B8-0351/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Teisinė informacija - Privatumo politika