Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra

8. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF1/2015, VI iedaļa — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-02/T/15 — Revīzijas palāta (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-01/C/15 — Revīzijas palāta (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 1/2015 — Reģionu komiteja (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 14/2015, III iedaļa — Komisija (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par rūpniecisko mantojumu (B8-0319/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gaidāmā bērna dzimuma dēļ izdarītu abortu skaita pieaugumu Indijā (B8-0325/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mūža ilgumu un sociālās labklājības sistēmām (B8-0327/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tekstizraci un datizraci un autortiesībām (B8-0329/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par procesuālajiem termiņiem — Itālija trešā sliktākā Eiropas Savienības dalībvalsts (B8-0330/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Marsikas brūnā lāča aizsardzību pret liellopu tuberkolozi (B8-0332/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Regulas (ES) Nr. 604/2013 uzlabošanu (B8-0333/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par SIAE iekasētās „taisnīgās atlīdzības” palielinājumu un par Eiropas vienoto tirgu (B8-0334/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ātrās tirdzniecības darījumiem (B8-0336/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par e-komerciju: priekšlikumi, ieteikumi un prioritātes ilgtspējīgai izaugsmei (B8-0337/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pienākumu pirms dzīvnieku nonāvēšanas veikt to apdullināšanu un par veterinārārstu un apstiprinātu un neatkarīgu inspektoru obligātu klātbūtni, lai uzraudzītu dažādas ar dzīvnieku kaušanu saistītas darbības (B8-0338/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu tēraudrūpniecības nozarei Eiropas Savienībā (B8-0339/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade un Jean-Luc Schaffhauser. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma apturēšanu (B8-0340/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ziloņkaula tirdzniecības apkarošanu (B8-0341/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par starptautisko adopciju (B8-0345/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

LIBE

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izglītības iekļaušanu centienos izveidot ilgtspējīgu enerģētikas savienību (B8-0350/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

CULT

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību noteikt iedzīvotāju ienākumus (B8-0351/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

Juridisks paziņojums - Privātuma politika