Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg

8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF1/2015 - Oddiel IV - Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-02/T/15 - Európsky dvor audítorov (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-01/C/15 - Dvor audítorov (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2015 - Výbor regiónov (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 14/2015 - Oddiel III – Komisia (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov, návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o priemyselnom dedičstve (B8-0319/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o rastúcom počte prípadov prerušenia tehotenstva v závislosti od pohlavia dieťaťa v Indii (B8-0325/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o dlhovekosti a systémoch sociálneho zabezpečenia (B8-0327/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o hĺbkovej analýze údajov a textov a o autorskom práve (B8-0329/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o trvaní súdnych konaní – Taliansko na treťom mieste od konca v EÚ (B8-0330/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane apeninského medveďa hnedého (ursus arctos marsicanus) pred bovinnou tuberkulózou (B8-0332/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vylepšení nariadenia (ES) č. 604/2013 (B8-0333/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o zvýšení tzv. spravodlivej náhrady spoločnosti SIAE a o jednotnom európskom trhu (B8-0334/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesenia o vysokofrekvenčnom obchodovaní (B8-0336/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o elektronickom obchode: návrhy, smerovanie a priority pre trvalo udržateľný rozvoj (B8-0337/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen a Sophie Montel. Návrh uznesenia o povinnosti predchádzajúceho omráčenia pred usmrtením a povinnej prítomnosti veterinárov a schválených a nezávislých inšpektorov na účel kontroly rôznych postupov spojených s jatočným zabíjaním zvierat (B8-0338/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen a Sophie Montel. Návrh uznesenia o podpore oceliarskeho priemyslu v Európskej únii (B8-0339/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade a Jean-Luc Schaffhauser. Návrh uznesenia o pozastavení Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (B8-0340/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen a Sophie Montel. Návrh uznesenia o boji proti nezákonnému obchodovaniu so slonovinou (B8-0341/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o medzinárodných adopciách (B8-0345/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o zahrnutí vzdelávania do úsilia vybudovať udržateľnú energetickú úniu (B8-0350/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o potrebe ustanoviť občiansky príjem (B8-0351/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia