Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg

8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring INF1/2015- Avsnitt IV – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-02/T/15 - Europeiska Revisionsrätten (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-01/C/15 - Europeiska revisionsrätten (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2015 - Regionkommittén (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 14/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen):

- Ivan Jakovčić. Förslag till resolution om industriarv (B8-0319/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det ökande antalet könsselektiva aborter i Indien (B8-0325/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om livslängd och välfärdssystem (B8-0327/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om text- och datautvinning och upphovsrätt (B8-0329/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott:

JURI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om rättegångars längd – Italiens ställning som tredje sist i EU (B8-0330/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skydd av den apenninska brunbjörnen mot bovin tuberkulos (B8-0332/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förbättring av förordning (EU) nr 604/2013 (B8-0333/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto och Matteo Salvini. Förslag till resolution om höjningen av den skäliga ersättningen för SIAE (den italienska författar- och förläggarföreningen) och om den europeiska inre marknaden (B8-0334/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om högfrekvenshandel (B8-0336/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om e-handel: förslag, riktlinjer och prioriteringar för en hållbar utveckling (B8-0337/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen och Sophie Montel. Förslag till resolution om skyldigheten att bedöva djur innan de avlivas och obligatorisk närvaro av godkända och oberoende veterinärer och inspektörer för att kontrollera slakten av djur (B8-0338/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen och Sophie Montel. Förslag till resolution om stöd till stålsektorn i Europeiska unionen (B8-0339/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade och Jean-Luc Schaffhauser. Förslag till resolution om upphävande av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina (B8-0340/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen och Sophie Montel. Förslag till resolutionom bekämpande av elfenbenshandel (B8-0341/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om internationella adoptioner (B8-0345/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

LIBE

- Ivan Jakovčić. Förslag till resolutionom utbildning som en del i insatserna för att skapa en hållbar energiunion (B8-0350/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

CULT

- Ivan Jakovčić. Förslag till resolution om behovet av medborgarlön (B8-0351/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy