Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0191(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0047/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0047/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0113

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

10.4. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0113)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου