Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0246(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0047/2014

Внесени текстове :

A8-0047/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0117

Протокол
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург

10.8. Правила за прилагането на член 108 от ДФЕС * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (кодифициран текст) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2015)0117)

Правна информация - Политика за поверителност