Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0246(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0047/2014

Ingivna texter :

A8-0047/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0117

Protokoll
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg

10.8. Genomförandebestämmelser för artikel 108 i EUF-fördraget * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (kodifiering) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2015)0117)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy