Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2078(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0082/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0082/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.12
CRE 29/04/2015 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0121

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

10.12. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0121)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0121)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).

Παρεμβάσεις

Benedek Jávor και Gerben-Jan Gerbrandy, για να ζητήσουν να τεθούν σε ψηφοφορία οι παράγραφοι 43 και 44 παρά την έγκριση της τροπολογίας 21/αναθ. (Ο Πρόεδρος, δεδομένου ότι διευκρίνησε πριν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία η τροπολογία 21/αναθ. ότι η ενδεχόμενη έγκρισή της θα έχει ως αποτέλεσμα να καταπέσουν οι παράγραφοι 43 και 44, δεν δίνει συνέχεια σε αυτό το αίτημα).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου