Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2139(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0070/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0070/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.21
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0130

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

10.21. Απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0130)

Παρεμβάσεις

Richard Corbett, για να ζητήσει να τεθούν οι υπόλοιπες εκθέσεις σχετικά με την απαλλαγή σε ψηφοφορία ως σύνολο, κατ' αναλογία με το άρθρο 174, παράγαρφος 7, του Κανονισμού, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen και Marc Tarabella, επί της ίδιας αίτησης (Ο Πρόεδρος δεν δίνει συνέχεια σε αυτή την αίτηση).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου