Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0177(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0016/2015

Texte depuse :

A8-0016/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.62
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0171

Proces-verbal
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg

10.62. Importurile de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de regimuri specifice de import ale Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (reformare) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)) - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 62)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA-PROV(2015)0171)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0171)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate