Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2543(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0357/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0357/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.65
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0174

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

10.65. Στρατηγική για το αλκοόλ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 65)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0174)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου