Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2589(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0363/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.66
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0175

Proces-verbal
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg

10.66. A doua comemorare a prăbușirii clădirii Rana Plaza și situația actuală a Pactului privind durabilitatea (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 și B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 66)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-363/2015

(care înlocuiește B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 și B8-0376/2015):

depusă de următorii deputați:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil și Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula și Nicola Caputo, în numele Grupului S&D;

Sajjad Karim și Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans și José Inácio Faria, în numele Grupului ALDE;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL;

Jean Lambert și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE;

Tiziana Beghin, David Borrelli și Marco Valli, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0175)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate