Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0367/2015

Разисквания :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0176

Протокол
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург

10.67. Доклад от извънредния Европейски съвет (23 април 2015 г.) - Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 и B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 67)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0367/2015

(за замяна на B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 и B8-0384/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa и Ivo Belet, от името на групата PPE;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge и Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

Ska Keller, Judith Sargentini и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Предложенията за резолюции B8-0377/2015, B8-0379/2015 и B8-0381/2015 отпадат.)

Изказвания

Tanja Fajon, за да направи устно предложение за изменение на изменение 11, което не беше одобрено, тъй като повече от 40 членове на ЕП са възразили срещу неговото вземане предвид, и Mercedes Bresso.

Правна информация - Политика за поверителност