Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2660(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0367/2015

Debatten :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Stemmingen :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0176

Notulen
Woensdag 29 april 2015 - Straatsburg

10.67. Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 en B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 67)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0367/2015

(ter vervanging van B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 en B8-0384/2015):

ingediend door de volgende leden:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa en Ivo Belet, namens de PPE-Fractie;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge en Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

Ska Keller, Judith Sargentini en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Ontwerpresoluties B8-0377/2015, B8-0379/2015 en B8-0381/2015 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Tanja Fajon, om een mondeling amendement voor te stellen op amendement 11, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten, en Mercedes Bresso.

Juridische mededeling - Privacybeleid