Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2660(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0367/2015

Dezbateri :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0176

Proces-verbal
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg

10.67. Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil (vot)
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 și B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 67)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0367/2015

(care înlocuiește B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 și B8-0384/2015):

depusă de următorii deputați:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa și Ivo Belet, în numele Grupului PPE;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge și Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

Ska Keller, Judith Sargentini și Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Propunerile de rezoluții B8-0377/2015, B8-0379/2015 și B8-0381/2015 au devenit caduce.)

Intervenții

Tanja Fajon, pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 11, care nu a fost reținut, întrucât peste 40 de deputați s-au opus examinării sale, și Mercedes Bresso.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate