Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2660(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0367/2015

Debatter :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0176

Protokoll
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg

10.67. Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 och B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 67)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0367/2015

(ersätter B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 och B8-0384/2015)

inlämnat av följande ledamöter:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa och Ivo Belet för PPE-gruppen,

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge och Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen,

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen,

Ska Keller, Judith Sargentini och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Resolutionsförslagen B8-0377/2015, B8-0379/2015 och B8-0381/2015 bortföll.)

Inlägg:

Tanja Fajon, som ville framföra en muntlig ändring av äf 11, vilket inte beaktades, då fler än 40 ledamöter motsatte sig detta, och Mercedes Bresso.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy