Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. április 29., Szerda - Strasbourg

10. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


10.1. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programok kezdeti előfinanszírozása ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. A meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Az EGK és Norvégia között létrejött megállapodásban előírt védintézkedések ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Az EK és Albánia közötti stabilizációs és társulási megállapodás ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás végrehajtásának egyes eljárásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Az EK és Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Az EK és Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Az EUMSZ 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Az EUMSZ 108. cikkének alkalmazására vonatkozó szabályok * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a végrehajtó ügynökségek (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0118)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0118)

A mentesítést megadják és az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.10. Az Európai Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2013. évi mentesítéséről (szavazás)

Jelentés a Bizottság 2013. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. 2013. évi mentesítés: az Unió általános költségvetése – a 8., 9. és a 10. EFA (szavazás)

Jelentés a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0120)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0120)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.12. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0121)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0121)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

Felszólalások

Benedek Jávor és Gerben-Jan Gerbrandy kéri, hogy a 21/jav módosítás elfogadása ellenére szavazzanak a (43) és a (44) bekezdésről is (mivel az elnök már a 21/jav módosításról szóló szavazás előtt jelezte, hogy a módosítás elfogadása esetén a (43) és a (44) bekezdés tárgytalanná válik, nem ad helyt a kérésnek).


10.13. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0122)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0122)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

Felszólalások

Ryszard Czarnecki (előadó) a szavazás előtt.


10.14. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0123)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0123)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.15. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Bíróság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0124)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0124)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.16. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Számvevőszék (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0125)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0125)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.17. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0126)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0126)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.18. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Régiók Bizottsága (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0127)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0127)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.19. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – európai ombudsman (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – európai ombudsman [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0128)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0128)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.20. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – európai adatvédelmi biztos (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0129)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0129)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.21. 2013. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)

Jelentés az Európai Unió ügynökségei 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0130)

Felszólalások

Richard Corbett, aki kéri, hogy az eljárási szabályzat 174. cikke (7) bekezdésének analógiájára a fennmaradó mentesítési jelentésekről tömbben szavazzanak, majd ezzel a kéréssel kapcsolatban Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen és Marc Tarabella (az elnök nem ad helyt a kérésnek).


10.22. 2013. évi mentesítés: Energiaszabályozók Európai Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)

Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0131)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0131)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.23. 2013. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (ORECE) (szavazás)

Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0132)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0132)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.24. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CDT) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0133)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0133)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.25. 2013. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) (szavazás)

Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0134)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0134)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.26. 2013. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0135)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0135)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.27. 2013. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)

Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0136)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0136)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.28. 2013. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (szavazás)

Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0137)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0137)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.29. 2013. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBA) (szavazás)

Jelentés az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0138)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0138)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.30. 2013. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)

Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0139)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0139)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.31. 2013. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (szavazás)

Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0140)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0140)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.32. 2013. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (szavazás)

Jelentéstervezet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0141)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0141)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.33. 2013. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)

Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0142)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0142)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.34. 2013. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0143)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0143)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.35. 2013. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)

Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0144)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0144)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.36. 2013. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)

Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0145)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0145)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.37. 2013. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)

Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0146)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0146)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lást az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.38. 2013. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (szavazás)

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0147)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0147)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.39. 2013. évi mentesítés: a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)

Jelentés a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0148)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0148)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.40. 2013. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0149)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0149)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.41. 2013. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)

Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0150)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0150)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.42. 2013. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (ERA) (szavazás)

Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0151)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.43. 2013. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (szavazás)

Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 43. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0152)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0152)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.44. 2013. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)

Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 44. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0153)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0153)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.45. 2013. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA) (szavazás)

Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 45. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0154)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0154)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.46. 2013. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 46. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0155)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0155)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.47. 2013. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (EURATOM) (szavazás)

Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 47. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0156)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0156)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.48. 2013. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (szavazás)

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 48. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0157)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0157)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.49. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (EUROJUST) (szavazás)

Jelentés az Eurojust 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 49. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0158)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0158)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.50. 2013. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 50. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0159)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0159)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.51. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 51. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0160)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0160)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.52. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 52. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0161)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0161)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.53. 2013. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GNSS) (szavazás)

Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 53. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0162)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0162)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.54. 2013. évi mentesítés: ARTEMIS Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 54. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0163)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0163)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.55. 2013. évi mentesítés: Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 55. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0164)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0164)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.56. 2013. évi mentesítés: ENIAC Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 56. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0165)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0165)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.57. 2013. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 57. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0166)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0166)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.58. 2013. évi mentesítés: Innovatív Gyógyszerek Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 58. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0167)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.59. 2013. évi mentesítés: ITER Közös Vállalkozás és a fúziós energia fejlesztése (szavazás)

Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 59. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0168)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.60. 2013. évi mentesítés: SESAR Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 60. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0169)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0169)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


10.61. Pénzpiaci alapok ***I (szavazás)

Jelentés a pénzpiaci alapokról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Neena Gill (A8-0041/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 61. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA-PROV(2015)0170)

Neena Gill, előadó az eljárási szabályzat 61. cikke (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást napolják el.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


10.62. Az egyes harmadik országokból származó textiltermékek uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatala ***I (szavazás)

Jelentés az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 62. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA-PROV(2015)0171)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Bevételi és kiadási előirányzatok a 2016-os pénzügyi évre – I. szakasz – Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament 2016-os pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól [2015/2012(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 63. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Európai Ügyészség (szavazás)

Időközi jelentés az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 64. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Alkoholstratégia (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 65. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. A Rana Plaza összeomlásának második évfordulója és a bangladesi fenntarthatósági megállapodás előrehaladása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 és B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 66. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-363/2015

(amely a B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 és B8-0376/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil és Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula és Nicola Caputo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Sajjad Karim és Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans és José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa és Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Jean Lambert és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Tiziana Beghin, David Borrelli és Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Jelentés az Európai Tanács 2015. április 23-i rendkívüli üléséről – A Földközi-tengeren történt legutóbbi tragédiák és az uniós migrációs és menekültügyi politikák (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 és B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 67. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0367/2015

(amely a B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 és B8-0384/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa és Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge és Soledad Cabezón Ruiz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Ska Keller, Judith Sargentini és Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0176)

(A B8-0377/2015, B8-0379/2015 és B8-0381/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Tanja Fajon, aki szóbeli módosítást terjeszt elő a 11. módosításhoz, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi annak figyelembe vételét, és Mercedes Bresso.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat