Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 14.35 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy