Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk

16. Situace v Burundi (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Burundi (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Joachim Zeller za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, a Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, Kashetu Kyenge, Linda McAvan a Elena Valenciano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Neven Mimica.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí