Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg

16. Situationen i Burundi (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Burundi (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Joachim Zeller for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, og Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, Kashetu Kyenge, Linda McAvan og Elena Valenciano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Neven Mimica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik