Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg

16. Olukord Burundis (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Burundis (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kashetu Kyenge, Linda McAvan ja Elena Valenciano.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Neven Mimica.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika