Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg

16. Sytuacja w Burundi (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Burundi (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Joachim Zeller w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL i Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Kashetu Kyenge, Linda McAvan i Elena Valenciano.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności