Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg

16. Situația din Burundi (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Burundi (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Joachim Zeller, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, și Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Kashetu Kyenge, Linda McAvan și Elena Valenciano.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Neven Mimica.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate