Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg

16. Situácia v Burundi (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Burundi (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaveiteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Joachim Zeller v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL a Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Kashetu Kyenge, Linda McAvan a Elena Valenciano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia