Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg

16. Situationen i Burundi (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Burundi (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Joachim Zeller för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Kashetu Kyenge, Linda McAvan och Elena Valenciano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy