Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg

17. Kristlaste tagakiusamine kogu maailmas ning Keenia üliõpilaste tapmine terrorirühmituse Al-Shabaab poolt (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Kristlaste tagakiusamine kogu maailmas ning Keenia üliõpilaste tapmine terrorirühmituse Al-Shabaab poolt (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Teresa Jiménez-Becerril Barrio fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto (fraktsioonilise kuuluvuseta), György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr ja Davor Ivo Stier.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Marlene Mizzi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson ja Jaromír Štětina.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică ja Afzal Khan.

Sõna võttis Neven Mimica.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.4.2015protokoll punkt 10.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika