Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg

17. Persecutarea creștinilor în întreaga lume, în legătură cu uciderea unor studenți în Kenya de către grupul terorist Al-Shabaab (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Persecutarea creștinilor în întreaga lume, în legătură cu uciderea unor studenți în Kenya de către grupul terorist Al-Shabaab (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, neafiliată, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr și Davor Ivo Stier.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Marlene Mizzi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson și Jaromír Štětina.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică și Afzal Khan.

A intervenit Neven Mimica.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 30.4.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate