Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg

17. Prenasledovanie kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Prenasledovanie kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaveiteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Teresa Jiménez-Becerril Barrio v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto – nezaradená poslankyňa, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr a Davor Ivo Stier.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marlene Mizzi, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson a Jaromír Štětina.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică a Afzal Khan.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 30.4.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia