Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2649(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000031/2015 (B8-0115/2015)

Разисквания :

PV 29/04/2015 - 18
CRE 29/04/2015 - 18

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург

18. Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000031/2015), зададен от Silvia Costa, от името на комисията CULT към Съвета : Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000032/2015), зададен от , Silvia Costa, от името на комисията CULT, към Комисията: Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bogdan Andrzej Zdrojewski, разви въпросите.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса B8-0115/2015.

Neven Mimica (член на Комисията) отговори на въпроса B8-0116/2015.

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Krystyna Łybacka, от името на групата S&D, David Campbell Bannerman, от името на групата ECR, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, независим член на ЕП, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Ангел Джамбазки, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias и Илхан Кючюк.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се: Neven Mimica и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 30.4.2015.

Правна информация - Политика за поверителност