Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2649(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000031/2015 (B8-0115/2015)

Debaty :

PV 29/04/2015 - 18
CRE 29/04/2015 - 18

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg

18. Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000031/2015) które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT do Rady : Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000032/2015) które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Niszczenie zabytków kultury przez ISIS/DAISZ (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogdan Andrzej Zdrojewski, rozwinęła pytania.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytanie B8-0115/2015.

Neven Mimica (członek Komisji) odpowiedział na pytanie B8-0116/2015.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Krystyna Łybacka w imieniu grupy S&D, David Campbell Bannerman w imieniu grupy ECR, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu niezrzeszona, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias i Ilhan Kyuchyuk.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali: Neven Mimica i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 30.4.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności