Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg

19. Sytuacja na Malediwach (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Malediwach (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Neven Mimica.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 30.4.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności