Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2952(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0359/2015

Ingediende teksten :

B8-0359/2015

Debatten :

PV 29/04/2015 - 21
CRE 29/04/2015 - 21

Stemmingen :

PV 30/04/2015 - 10.6
CRE 30/04/2015 - 10.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0182

Notulen
Woensdag 29 april 2015 - Straatsburg

21. Voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Neven Mimica (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Afzal Khan, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica en Andi Cristea.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias en Marijana Petir.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Cristian Dan Preda, namens de Commissie AFET, over het voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 30.4.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid