Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0197(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2015

Συζήτηση :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Ψηφοφορία :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/12/2015 - 4.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

22. Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την αναστολή της εφαρμογής του όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Ο Goffredo Maria Bettini παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Κώστας Μαυρίδης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Goffredo Maria Bettini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.4.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου