Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0197(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0060/2015

Predkladané texty :

A8-0060/2015

Rozpravy :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 15/12/2015 - 4.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Zápisnica
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg

22. Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini uviedol správu.

V rozprave vystúpil Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Costas Mavrides v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE a Tonino Picula.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Neven Mimica a Goffredo Maria Bettini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 30.4.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia