Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2611(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000035/2015 (B8-0113/2015)

Разисквания :

PV 29/04/2015 - 23
CRE 29/04/2015 - 23

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург

23. Ангажиментите от страна на държавите членки по отношение на официалната помощ за развитие (ОПР) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-000035/2015) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Съвета: Ангажиментите на държавите - членки на ЕС, за предоставяне на официална помощ за развитие (APD) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-000036/2015) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Ангажиментът на държавите - членки на ЕС, за предоставяне на официална помощ за развитие (APD) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan разви въпросите.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса B8-0113/2015.

Neven Mimica (член на Комисията) отговори на въпроса B8-0114/2015.

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Sulík, Joachim Zeller и Arne Lietz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Catherine Stihler, и Victor Negrescu.

Изказаха се: Neven Mimica и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност