Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2611(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000035/2015 (B8-0113/2015)

Debatten :

PV 29/04/2015 - 23
CRE 29/04/2015 - 23

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 29 april 2015 - Straatsburg

23. Toezeggingen van de EU-lidstaten inzake officiële ontwikkelingshulp (ODA) (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000035/2015) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Toezeggingen voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de EU-lidstaten (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000036/2015) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Toezeggingen voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de EU-lidstaten (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan licht de vragen toe.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B8-0113/2015.

Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag B8-0114/2015.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira, namens de S&D-Fractie, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík, Joachim Zeller en Arne Lietz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Catherine Stihler, en Victor Negrescu.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid