Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg

26. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)
Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

IMCO (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12/03/2015)

- Illoyal handelspraksis i fødevarekæden (2015/2065(INI))
(rådg.udv.: ENVI, JURI, AGRI (forretningsordenens artikel 54))

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik