Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Přivítání
 3.Mimořádné zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) – nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU (rozprava)
 4.Přivítání
 5.Složení Parlamentu
 6.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 7.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 8.Předložení dokumentů
 9.Druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza a současný stav, pokud jde o dohodu o udržitelnosti (předložené návrhy usnesení)
 10.Hlasování
  10.1.Předběžné financování operačních programů podporovaných z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.2.Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.3.Ochranná opatření stanovená v dohodě s Norskem ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.4.Dohoda o stabilizaci a přidružení s Albánií ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.5.Dohoda o stabilizaci a přidružení a Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech s Bosnou a Hercegovinou ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.6.Dohoda o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.7.Použití článků 107 a 108 SFEU na určité kategorie horizontální státní podpory * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.8.Prováděcí pravidla k článku 108 SFEU * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.9.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury (hlasování)
  10.10.Zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria Komisi za rok 2013 (hlasování)
  10.11.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – 8., 9. a 10. ERF (hlasování)
  10.12.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)
  10.13.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  10.14.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  10.15.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)
  10.16.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)
  10.17.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  10.18.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)
  10.19.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  10.20.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  10.21.Udělení absolutoria za rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie (hlasování)
  10.22.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)
  10.23.Udělení absolutoria za rok 2013: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)
  10.24.Udělení absolutoria za rok 2013: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)
  10.25.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (hlasování)
  10.26.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská policejní akademie (CEPOL) (hlasování)
  10.27.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)
  10.28.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)
  10.29.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)
  10.30.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)
  10.31.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)
  10.32.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)
  10.33.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)
  10.34.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)
  10.35.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)
  10.36.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)
  10.37.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)
  10.38.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)
  10.39.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)
  10.40.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)
  10.41.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)
  10.42.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro železnice (ERA) (hlasování)
  10.43.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)
  10.44.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)
  10.45.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)
  10.46.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (hlasování)
  10.47.Udělení absolutoria za rok 2013: Zásobovací agentura Euratomu (hlasování)
  10.48.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)
  10.49.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)
  10.50.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)
  10.51.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)
  10.52.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (hlasování)
  10.53.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) (hlasování)
  10.54.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS (hlasování)
  10.55.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik Clean Sky (hlasování)
  10.56.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC (hlasování)
  10.57.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro palivové články a vodík (hlasování)
  10.58.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro provádění iniciativy pro inovativní léčiva (hlasování)
  10.59.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  10.60.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik SESAR (hlasování)
  10.61.Fondy peněžního trhu ***I (hlasování)
  10.62.Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie ***I (hlasování)
  10.63.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament (hlasování)
  10.64.Úřad evropského veřejného žalobce (hlasování)
  10.65.Strategie v oblasti alkoholu (hlasování)
  10.66.Druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza a současný stav, pokud jde o dohodu o udržitelnosti (hlasování)
  10.67.Mimořádné zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) – nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Změna pořadu jednání
 15.Členství ve výborech a delegacích
 16.Situace v Burundi (rozprava)
 17.Pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (rozprava)
 18.Ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá´iš (rozprava)
 19.Situace na Maledivách (rozprava)
 20.Zpráva o pokroku Albánie za rok 2014 (rozprava)
 21.Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (rozprava)
 22.Pozastavení mimořádných obchodních opatření, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu ***I (rozprava)
 23.Závazky členských států EU v oblasti oficiální rozvojové pomoci (ODA) (rozprava)
 24.Marrákešská smlouva o výjimkách z autorského práva pro osoby se zrakovým postižením (rozprava)
 25.Převody prostředků
 26.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (382 kb)  Prezenční listina (64 kb)
 
Zápis (355 kb)  Prezenční listina (37 kb)  Výsledky hlasování (76 kb)  Jmenovitá hlasování (309 kb)
 
Zápis (376 kb)  Prezenční listina (65 kb)  Výsledky hlasování (1289 kb)  Jmenovitá hlasování (8266 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí