Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Dobrodošlica
 3.Izvješće s izvanredne sjednice Europskog vijeća (23. travnja 2015.) - Nedavne tragedije u Sredozemnom moru i migracijska politika i politika azila u EU-u (rasprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Sastav Parlamenta
 6.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 7.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 8.Podnošenje dokumenata
 9.Druga godišnjica urušavanja zgrade Rana Plaza i trenutačno stanje Pakta o održivosti (podneseni prijedlozi rezolucija)
 10.Glasovanje
  
10.1.Pretfinanciranje za operativne programe koji dobivaju potporu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.2.Stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.3.Zaštitne mjere predviđene Sporazumom s Norveškom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.4.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Albanijom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.5.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima s Bosnom i Hercegovinom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.6.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s bivšom jugoslavenskom Republikom Makedonijom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.7.Primjena članaka 107. i 108. UFEU-a na određene kategorije horizontalnih državnih potpora * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.8.Pravila primjene članka 108. UFEU-a * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.9.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (glasovanje)
  
10.10.Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za 2013. (glasovanje)
  
10.11.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – 8., 9. i 10. Europski razvojni fond (glasovanje)
  
10.12.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (glasovanje)
  
10.13.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)
  
10.14.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)
  
10.15.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije (glasovanje)
  
10.16.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (glasovanje)
  
10.17.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)
  
10.18.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (glasovanje)
  
10.19.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (glasovanje)
  
10.20.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)
  
10.21.Razrješnica za 2013.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor nad agencijama EU-a (glasovanje)
  
10.22.Razrješnica za 2013.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)
  
10.23.Razrješnica za 2013.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  
10.24.Razrješnica za 2013.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)
  
10.25.Razrješnica za 2013.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (glasovanje)
  
10.26.Razrješnica za 2013.: Europska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)
  
10.27.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)
  
10.28.Razrješnica za 2013.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)
  
10.29.Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (glasovanje)
  
10.30.Razrješnica za 2013.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)
  
10.31.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za kemikalije (glasovanje)
  
10.32.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za okoliš (EAO) (glasovanje)
  
10.33.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)
  
10.34.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  
10.35.Razrješnica za 2013.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (glasovanje)
  
10.36.Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)
  
10.37.Razrješnica za 2013.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)
  
10.38.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)
  
10.39.Razrješnica za 2013.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)
  
10.40.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)
  
10.41.Razrješnica za 2013.: Agencija Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA) (glasovanje)
  
10.42.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za željeznice (ERA) (glasovanje)
  
10.43.Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)
  
10.44.Razrješnica za 2013.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (glasovanje)
  
10.45.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)
  
10.46.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)
  
10.47.Razrješnica za 2013.: Agencija za opskrbu Euratoma (EURATOM) (glasovanje)
  
10.48.Razrješnica za 2013.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (glasovanje)
  
10.49.Razrješnica za 2013.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (EUROJUST) (glasovanje)
  
10.50.Razrješnica za 2013.: Europski policijski ured (EUROPOL) (glasovanje)
  
10.51.Razrješnica za 2013.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)
  
10.52.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX) (glasovanje)
  
10.53.Razrješnica za 2013.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)
  
10.54.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS (glasovanje)
  
10.55.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (glasovanje)
  
10.56.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ENIAC (glasovanje)
  
10.57.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (glasovanje)
  
10.58.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za provedbu inicijative za inovativne lijekove (glasovanje)
  
10.59.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)
  
10.60.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće SESAR (glasovanje)
  
10.61.Novčani fondovi ***I (glasovanje)
  
10.62.Uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni posebnim uvoznim pravilima Unije ***I (glasovanje)
  
10.63.Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2016. – dio I. – Parlament (glasovanje)
  
10.64.Ured europskog javnog tužitelja (glasovanje)
  
10.65.Strategija o alkoholu (glasovanje)
  
10.66.Druga godišnjica urušavanja zgrade Rana Plaza i trenutačno stanje Pakta o održivosti (glasovanje)
  
10.67.Izvješće s izvanredne sjednice Europskog vijeća (23. travnja 2015.) - Nedavne tragedije u Sredozemnom moru i migracijska politika i politika azila u EU-u (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Izmjena dnevnog reda
 15.Sastav odbora i izaslanstava
 16.Stanje u Burundiju (rasprava)
 17.Progon kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvima studenata u Keniji koja je počinila teroristička skupina al-Shabaab (rasprava)
 18.Uništavanje kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (rasprava)
 19.Stanje na Maldivima (rasprava)
 20.Izvješće o napretku Albanije za 2014. (rasprava)
 21.Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. (rasprava)
 22.Obustava izvanrednih trgovinskih mjera u pogledu Bosne i Hercegovine ***I (rasprava)
 23.Obvezivanje država članica EU-a na pružanje službene razvojne pomoći (rasprava)
 24.Ugovor iz Marakeša o iznimkama od autorskih prava u korist slijepih i slabovidnih osoba (rasprava)
 25.Prijenos odobrenih sredstava
 26.Odluke o određenim dokumentima
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
Zapisnik (382 kb) Popis nazočnih (64 kb)    Poimenična glasovanja (11125 kb) 
 
Zapisnik (359 kb) Popis nazočnih (37 kb) Rezultati glasovanja (74 kb) Poimenična glasovanja (306 kb) 
 
Zapisnik (372 kb) Popis nazočnih (64 kb) Rezultati glasovanja (1319 kb) Poimenična glasovanja (8254 kb) 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti