Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Köszöntés
 3.Jelentés az Európai Tanács 2015. április 23-i rendkívüli üléséről – A Földközi-tengeren történt legutóbbi tragédiák és az uniós migrációs és menekültügyi politikák (vita)
 4.Köszöntés
 5.A Parlament tagjai
 6.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 7.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.A Rana Plaza összeomlásának második évfordulója és a bangladesi fenntarthatósági megállapodás előrehaladása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 10.Szavazások órája
  
10.1.Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programok kezdeti előfinanszírozása ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.2.A meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.3.Az EGK és Norvégia között létrejött megállapodásban előírt védintézkedések ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.4.Az EK és Albánia közötti stabilizációs és társulási megállapodás ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.5.Az EK és Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.6.Az EK és Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.7.Az EUMSZ 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.8.Az EUMSZ 108. cikkének alkalmazására vonatkozó szabályok * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.9.2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a végrehajtó ügynökségek (szavazás)
  
10.10.Az Európai Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2013. évi mentesítéséről (szavazás)
  
10.11.2013. évi mentesítés: az Unió általános költségvetése – a 8., 9. és a 10. EFA (szavazás)
  
10.12.2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament (szavazás)
  
10.13.2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (szavazás)
  
10.14.2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)
  
10.15.2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Bíróság (szavazás)
  
10.16.2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Számvevőszék (szavazás)
  
10.17.2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
  
10.18.2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Régiók Bizottsága (szavazás)
  
10.19.2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – európai ombudsman (szavazás)
  
10.20.2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – európai adatvédelmi biztos (szavazás)
  
10.21.2013. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)
  
10.22.2013. évi mentesítés: Energiaszabályozók Európai Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)
  
10.23.2013. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (ORECE) (szavazás)
  
10.24.2013. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CDT) (szavazás)
  
10.25.2013. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) (szavazás)
  
10.26.2013. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)
  
10.27.2013. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)
  
10.28.2013. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (szavazás)
  
10.29.2013. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBA) (szavazás)
  
10.30.2013. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)
  
10.31.2013. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (szavazás)
  
10.32.2013. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (szavazás)
  
10.33.2013. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)
  
10.34.2013. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)
  
10.35.2013. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)
  
10.36.2013. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)
  
10.37.2013. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)
  
10.38.2013. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (szavazás)
  
10.39.2013. évi mentesítés: a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)
  
10.40.2013. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)
  
10.41.2013. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)
  
10.42.2013. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (ERA) (szavazás)
  
10.43.2013. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (szavazás)
  
10.44.2013. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)
  
10.45.2013. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA) (szavazás)
  
10.46.2013. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)
  
10.47.2013. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (EURATOM) (szavazás)
  
10.48.2013. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (szavazás)
  
10.49.2013. évi mentesítés: az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (EUROJUST) (szavazás)
  
10.50.2013. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) (szavazás)
  
10.51.2013. évi mentesítés: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (szavazás)
  
10.52.2013. évi mentesítés: az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) (szavazás)
  
10.53.2013. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GNSS) (szavazás)
  
10.54.2013. évi mentesítés: ARTEMIS Közös Vállalkozás (szavazás)
  
10.55.2013. évi mentesítés: Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás (szavazás)
  
10.56.2013. évi mentesítés: ENIAC Közös Vállalkozás (szavazás)
  
10.57.2013. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (szavazás)
  
10.58.2013. évi mentesítés: Innovatív Gyógyszerek Közös Vállalkozás (szavazás)
  
10.59.2013. évi mentesítés: ITER Közös Vállalkozás és a fúziós energia fejlesztése (szavazás)
  
10.60.2013. évi mentesítés: SESAR Közös Vállalkozás (szavazás)
  
10.61.Pénzpiaci alapok ***I (szavazás)
  
10.62.Az egyes harmadik országokból származó textiltermékek uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatala ***I (szavazás)
  
10.63.Bevételi és kiadási előirányzatok a 2016-os pénzügyi évre – I. szakasz – Parlament (szavazás)
  
10.64.Európai Ügyészség (szavazás)
  
10.65.Alkoholstratégia (szavazás)
  
10.66.A Rana Plaza összeomlásának második évfordulója és a bangladesi fenntarthatósági megállapodás előrehaladása (szavazás)
  
10.67.Jelentés az Európai Tanács 2015. április 23-i rendkívüli üléséről – A Földközi-tengeren történt legutóbbi tragédiák és az uniós migrációs és menekültügyi politikák (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.A napirend módosítása
 15.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 16.A Burundiban kialakult helyzet (vita)
 17.A keresztények üldözése világszerte és kenyai diákok meggyilkolása az al-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (vita)
 18.Kulturális vonatkozású helyek ISIS/Dáis általi lerombolása (vita)
 19.A maldív-szigeteki helyzet (vita)
 20.Az Albániáról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés (vita)
 21.A Bosznia-Hercegovináról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés (vita)
 22.A kivételes kereskedelmi intézkedések Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztése ***I (vita)
 23.Az uniós tagállamok hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) mellett tett kötelezettségvállalásai (vita)
 24.Marrakeshi Szerződés a látássérült személyekre vonatkozó kivételekről a szellemi tulajdon terén (vita)
 25.Előirányzatok átcsoportosítása
 26.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 27.A következő ülésnap napirendje
 28.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (392 kb) Jelenléti ív (64 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (11125 kb) 
 
Jegyzőkönyv (367 kb) Jelenléti ív (37 kb) A szavazások eredménye (80 kb) Név szerinti szavazás eredménye (309 kb) 
 
Jegyzőkönyv (394 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (1313 kb) Név szerinti szavazás eredménye (8262 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat