Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Oficialus pasveikinimas
 3.Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika (diskusijos)
 4.Oficialus pasveikinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 7.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 8.Gauti dokumentai
 9.Pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių minėjimas ir pažanga įgyvendinant tvarumo susitarimą (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1.Pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamų veiksmų programų išankstinis finansavimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.2.Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių panaikinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.3.Apsaugos priemonės, numatytos susitarime su Norvegija ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.4.Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas su Albanija ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.5.Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ir laikinasis susitarimas dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų su Bosnija ir Hercegovina ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.6.Stabilizacijosvimo ir asociacijos susitarimas su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.7.SESV 107 ir 108 straipsnių taikymas kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.8.SESV 108 straipsnio taikymo taisyklės * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.9.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir vykdomosios agentūros (balsavimas)
  
10.10.Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (balsavimas)
  
10.11.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. 8, 9 ir 10-asis Europos plėtros fondai (balsavimas)
  
10.12.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas (balsavimas)
  
10.13.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (balsavimas)
  
10.14.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)
  
10.15.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Teisingumo Teismas (balsavimas)
  
10.16.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Audito Rūmai (balsavimas)
  
10.17.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)
  
10.18.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Regionų komitetas (balsavimas)
  
10.19.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ombudsmenas (balsavimas)
  
10.20.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)
  
10.21.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)
  
10.22.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (balsavimas)
  
10.23.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (balsavimas)
  
10.24.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (balsavimas)
  
10.25.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (balsavimas)
  
10.26.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (balsavimas)
  
10.27.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (balsavimas)
  
10.28.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)
  
10.29.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBA) (balsavimas)
  
10.30.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)
  
10.31.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (balsavimas)
  
10.32.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (balsavimas)
  
10.33.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EFCA) (balsavimas)
  
10.34.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (balsavimas)
  
10.35.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (balsavimas)
  
10.36.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (balsavimas)
  
10.37.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (balsavimas)
  
10.38.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (balsavimas)
  
10.39.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (balsavimas)
  
10.40.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (balsavimas)
  
10.41.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (balsavimas)
  
10.42.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (balsavimas)
  
10.43.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (balsavimas)
  
10.44.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (balsavimas)
  
10.45.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (balsavimas)
  
10.46.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (balsavimas)
  
10.47.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (ESA) (balsavimas)
  
10.48.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (balsavimas)
  
10.49.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (balsavimas)
  
10.50.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (balsavimas)
  
10.51.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (balsavimas)
  
10.52.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (Frontex) (balsavimas)
  
10.53.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (balsavimas)
  
10.54.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (balsavimas)
  
10.55.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“ (balsavimas)
  
10.56.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)
  
10.57.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (balsavimas)
  
10.58.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (balsavimas)
  
10.59.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)
  
10.60.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR (balsavimas)
  
10.61.Pinigų rinkos fondai ***I (balsavimas)
  
10.62.Tekstilės gaminių, kuriems netaikomos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, importas iš tam tikrų trečiųjų šalių ***I (balsavimas)
  
10.63.2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas (balsavimas)
  
10.64.Europos prokuratūra (balsavimas)
  
10.65.Alkoholio strategija (balsavimas)
  
10.66.Pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių minėjimas ir pažanga įgyvendinant tvarumo susitarimą (balsavimas)
  
10.67.Neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2015 m. balandžio 23 d.): pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Darbotvarkės pakeitimas
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 16.Padėtis Burundyje (diskusijos)
 17.Krikščionių persekiojimas pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „al-Shabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje (diskusijos)
 18.ISIL/„Da'esh“ vykdomas kultūros objektų naikinimas (diskusijos)
 19.Padėtis Maldyvuose (diskusijos)
 20.2014 m. Albanijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 21.2014 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita (diskusijos)
 22.Išskirtinės prekybos priemonės taikymo Bosnijai ir Hercegovinai sustabdymas ***I (diskusijos)
 23.ES valstybių narių įsipareigojimai teikti oficialią paramą vystymuisi (diskusijos)
 24.Marakešo sutartis dėl autorių teisių išimčių, taikomų regėjimo negalią turintiems asmenims (diskusijos)
 25.Asignavimų perkėlimas
 26.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 27.Kito posėdžio darbotvarkė
 28.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (382 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (11125 kb) 
 
Protokolas (369 kb) Dalyvių sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (70 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (389 kb) 
 
Protokolas (382 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (1242 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (8436 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika