Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 29 ta' April 2015 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Merħba
 3.Rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil (dibattitu)
 4.Merħba
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Dokumenti mressqa
 9.It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  
10.1.Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta’ prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.2.Tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.3.Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim man-Norveġja ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.4.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mal-Albanija ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.5.Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u l-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ mal-Bożnija-Ħerzegovina ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.6.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni mal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.7.Applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE għal ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.8.Regoli għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-TFUE * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.9.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)
  
10.10.Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013 (votazzjoni)
  
10.11.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9 u l-10 FEŻ (votazzjoni)
  
10.12.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
10.13.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)
  
10.14.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)
  
10.15.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)
  
10.16.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)
  
10.17.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (votazzjoni)
  
10.18.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  
10.19.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)
  
10.20.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  
10.21.Kwittanza 2013: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)
  
10.22.Kwittanza 2013: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)
  
10.23.Kwittanza 2013: Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)
  
10.24.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)
  
10.25.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (votazzjoni)
  
10.26.Kwittanza 2013: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)
  
10.27.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)
  
10.28.Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)
  
10.29.Kwittanza 2013: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)
  
10.30.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)
  
10.31.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (votazzjoni)
  
10.32.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)
  
10.33.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)
  
10.34.Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)
  
10.35.Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)
  
10.36.Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)
  
10.37.Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)
  
10.38.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)
  
10.39.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)
  
10.40.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)
  
10.41.Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)
  
10.42.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (votazzjoni)
  
10.43.Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)
  
10.44.Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)
  
10.45.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (votazzjoni)
  
10.46.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)
  
10.47.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (EURATOM) (votazzjoni)
  
10.48.Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)
  
10.49.Kwittanza 2013: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)
  
10.50.Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (votazzjoni)
  
10.51.Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)
  
10.52.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) (votazzjoni)
  
10.53.Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)
  
10.54.Kwittanza 2013: L-impriża konġunta ARTEMIS (votazzjoni)
  
10.55.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta Clean Sky (votazzjoni)
  
10.56.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)
  
10.57.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunti dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (votazzjoni)
  
10.58.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta dwar l-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi (votazzjoni)
  
10.59.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-iżvilupp tal-enerġija mill-fużjoni (votazzjoni)
  
10.60.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)
  
10.61.Fondi tas-suq monetarju ***I (votazzjoni)
  
10.62.Importazzjoni ta' prodotti tessili minn ċerti pajjiżi terzi mhux koperti minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi tal-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
10.63.Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2016 - Taqsima I - Il-Parlament (votazzjoni)
  
10.64.L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (votazzjoni)
  
10.65.Strateġija dwar l-alkoħol (votazzjoni)
  
10.66.It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà (votazzjoni)
  
10.67.Rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Modifika tal-aġenda
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 16.Sitwazzjoni fil-Burundi (dibattitu)
 17.Il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (dibattitu)
 18.Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (dibattitu)
 19.Is-sitwazzjoni fil-Maldive (dibattitu)
 20.Rapport ta' Progress 2014 dwar l-Albanija (dibattitu)
 21.Rapport ta' Progress 2014 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina (dibattitu)
 22.Miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnija-Ħerzegovina ***I (dibattitu)
 23.L-impenji tal-Istati Membri tal-UE favur l-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) (dibattitu)
 24.It-Trattat ta' Marrakesh dwar l-eċċezzjonijiet tad-dritt tal-awtur għall-persuni b'vista batuta (dibattitu)
 25.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 26.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 27.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 28.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (386 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (11125 kb) 
 
Minuti (370 kb) Reġistru tal-attendenza (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (63 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (310 kb) 
 
Minuti (392 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (1377 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (8297 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza