Înapoi 
 Înainte 
RCVVOTESPVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Urări de bun venit
 3.Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil (dezbatere)
 4.Urări de bun venit
 5.Componența Parlamentului
 6.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 7.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 8.Depunere de documente
 9.A doua comemorare a prăbușirii clădirii Rana Plaza și situația actuală a Pactului privind durabilitatea (propuneri de rezoluție depuse)
 10.Votare
  
10.1.Prefinanțarea acordată programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.2.Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.3.Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre CEE și Norvegia ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.4.Acordul de stabilizare și asociere dintre CE și Albania ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.5.Aplicarea Acordului de stabilizare și de asociere și a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între CE și Bosnia și Herțegovina ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.6.Acordul de stabilizare și de asociere cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.7.Aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.8.Normele de aplicare a articolului 108 din TFUE * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.9.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (vot)
  
10.10.Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2013 (vot)
  
10.11.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea FED (vot)
  
10.12.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)
  
10.13.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)
  
10.14.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (vot)
  
10.15.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)
  
10.16.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi (vot)
  
10.17.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social (vot)
  
10.18.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)
  
10.19.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)
  
10.20.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (vot)
  
10.21.Descărcarea de gestiune 2013: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)
  
10.22.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)
  
10.23.Descărcarea de gestiune 2013: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (vot)
  
10.24.Descărcarea de gestiune 2013: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CDT) (vot)
  
10.25.Descărcarea de gestiune 2013: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) (vot)
  
10.26.Descărcarea de gestiune 2013: Colegiul European de Poliție (CEPOL) (vot)
  
10.27.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)
  
10.28.Descărcarea de gestiune 2013: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)
  
10.29.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)
  
10.30.Descărcarea de gestiune 2013: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)
  
10.31.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)
  
10.32.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)
  
10.33.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)
  
10.34.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (vot)
  
10.35.Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)
  
10.36.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (vot)
  
10.37.Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (vot)
  
10.38.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)
  
10.39.Descărcarea de gestiune 2013: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (vot)
  
10.40.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (vot)
  
10.41.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (vot)
  
10.42.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF) (vot)
  
10.43.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)
  
10.44.Descărcarea de gestiune 2013: Fundația Europeană de Formare (ETF) (vot)
  
10.45.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (vot)
  
10.46.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) (vot)
  
10.47.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția de Aprovizionare a Euratom (EURATOM) (vot)
  
10.48.Descărcarea de gestiune 2013: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (EUROFOUND) (vot)
  
10.49.Descărcarea de gestiune 2013: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (EUROJUST) (vot)
  
10.50.Descărcarea de gestiune 2013: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (vot)
  
10.51.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (vot)
  
10.52.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (vot)
  
10.53.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția GNSS European (GNSS) (vot)
  
10.54.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ARTEMIS (vot)
  
10.55.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună Clean Sky (vot)
  
10.56.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC (vot)
  
10.57.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (vot)
  
10.58.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (vot)
  
10.59.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune (vot)
  
10.60.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună SESAR (vot)
  
10.61.Fondurile de piață monetară ***I (vot)
  
10.62.Importurile de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de regimuri specifice de import ale Uniunii ***I (vot)
  
10.63.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - Parlamentul (vot)
  
10.64.Parchetul European (vot)
  
10.65.Strategia privind alcoolul (vot)
  
10.66.A doua comemorare a prăbușirii clădirii Rana Plaza și situația actuală a Pactului privind durabilitatea (vot)
  
10.67.Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Modificarea ordinii de zi
 15.Componența comisiilor și delegațiilor
 16.Situația din Burundi (dezbatere)
 17.Persecutarea creștinilor în întreaga lume, în legătură cu uciderea unor studenți în Kenya de către grupul terorist Al-Shabaab (dezbatere)
 18.Distrugerea siturilor culturale săvârșită de ISIS/Daesh (dezbatere)
 19.Situația din Maldive (dezbatere)
 20.Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Albania (dezbatere)
 21.Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina (dezbatere)
 22.Suspendarea măsurilor comerciale excepționale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina ***I (dezbatere)
 23.Angajamentele statelor membre ale UE privind asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) (dezbatere)
 24.Tratatul de la Marrakesh privind excepțiile de la drepturile de autor în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere (dezbatere)
 25.Transferuri de credite
 26.Decizii privind anumite documente
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (380 kb) Listă de prezență (64 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (11125 kb) 
 
Proces-verbal (379 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (76 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (306 kb) 
 
Proces-verbal (387 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (1256 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (8271 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate