Indeks 
Zapisnik
PDF 372kWORD 359k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Dobrodošlica
 3.Izvješće s izvanredne sjednice Europskog vijeća (23. travnja 2015.) - Nedavne tragedije u Sredozemnom moru i migracijska politika i politika azila u EU-u (rasprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Sastav Parlamenta
 6.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 7.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 8.Podnošenje dokumenata
 9.Druga godišnjica urušavanja zgrade Rana Plaza i trenutačno stanje Pakta o održivosti (podneseni prijedlozi rezolucija)
 10.Glasovanje
  
10.1.Pretfinanciranje za operativne programe koji dobivaju potporu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.2.Stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.3.Zaštitne mjere predviđene Sporazumom s Norveškom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.4.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Albanijom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.5.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima s Bosnom i Hercegovinom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.6.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s bivšom jugoslavenskom Republikom Makedonijom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.7.Primjena članaka 107. i 108. UFEU-a na određene kategorije horizontalnih državnih potpora * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.8.Pravila primjene članka 108. UFEU-a * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.9.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (glasovanje)
  
10.10.Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za 2013. (glasovanje)
  
10.11.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – 8., 9. i 10. Europski razvojni fond (glasovanje)
  
10.12.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (glasovanje)
  
10.13.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)
  
10.14.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)
  
10.15.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije (glasovanje)
  
10.16.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (glasovanje)
  
10.17.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)
  
10.18.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (glasovanje)
  
10.19.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (glasovanje)
  
10.20.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)
  
10.21.Razrješnica za 2013.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor nad agencijama EU-a (glasovanje)
  
10.22.Razrješnica za 2013.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)
  
10.23.Razrješnica za 2013.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  
10.24.Razrješnica za 2013.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)
  
10.25.Razrješnica za 2013.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (glasovanje)
  
10.26.Razrješnica za 2013.: Europska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)
  
10.27.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)
  
10.28.Razrješnica za 2013.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)
  
10.29.Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (glasovanje)
  
10.30.Razrješnica za 2013.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)
  
10.31.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za kemikalije (glasovanje)
  
10.32.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za okoliš (EAO) (glasovanje)
  
10.33.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)
  
10.34.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  
10.35.Razrješnica za 2013.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (glasovanje)
  
10.36.Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)
  
10.37.Razrješnica za 2013.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)
  
10.38.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)
  
10.39.Razrješnica za 2013.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)
  
10.40.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)
  
10.41.Razrješnica za 2013.: Agencija Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA) (glasovanje)
  
10.42.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za željeznice (ERA) (glasovanje)
  
10.43.Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)
  
10.44.Razrješnica za 2013.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (glasovanje)
  
10.45.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)
  
10.46.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)
  
10.47.Razrješnica za 2013.: Agencija za opskrbu Euratoma (EURATOM) (glasovanje)
  
10.48.Razrješnica za 2013.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (glasovanje)
  
10.49.Razrješnica za 2013.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (EUROJUST) (glasovanje)
  
10.50.Razrješnica za 2013.: Europski policijski ured (EUROPOL) (glasovanje)
  
10.51.Razrješnica za 2013.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)
  
10.52.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX) (glasovanje)
  
10.53.Razrješnica za 2013.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)
  
10.54.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS (glasovanje)
  
10.55.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (glasovanje)
  
10.56.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ENIAC (glasovanje)
  
10.57.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (glasovanje)
  
10.58.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za provedbu inicijative za inovativne lijekove (glasovanje)
  
10.59.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)
  
10.60.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće SESAR (glasovanje)
  
10.61.Novčani fondovi ***I (glasovanje)
  
10.62.Uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni posebnim uvoznim pravilima Unije ***I (glasovanje)
  
10.63.Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2016. – dio I. – Parlament (glasovanje)
  
10.64.Ured europskog javnog tužitelja (glasovanje)
  
10.65.Strategija o alkoholu (glasovanje)
  
10.66.Druga godišnjica urušavanja zgrade Rana Plaza i trenutačno stanje Pakta o održivosti (glasovanje)
  
10.67.Izvješće s izvanredne sjednice Europskog vijeća (23. travnja 2015.) - Nedavne tragedije u Sredozemnom moru i migracijska politika i politika azila u EU-u (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Izmjena dnevnog reda
 15.Sastav odbora i izaslanstava
 16.Stanje u Burundiju (rasprava)
 17.Progon kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvima studenata u Keniji koja je počinila teroristička skupina al-Shabaab (rasprava)
 18.Uništavanje kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (rasprava)
 19.Stanje na Maldivima (rasprava)
 20.Izvješće o napretku Albanije za 2014. (rasprava)
 21.Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. (rasprava)
 22.Obustava izvanrednih trgovinskih mjera u pogledu Bosne i Hercegovine ***I (rasprava)
 23.Obvezivanje država članica EU-a na pružanje službene razvojne pomoći (rasprava)
 24.Ugovor iz Marakeša o iznimkama od autorskih prava u korist slijepih i slabovidnih osoba (rasprava)
 25.Prijenos odobrenih sredstava
 26.Odluke o određenim dokumentima
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05.

Predsjednik je dao izjavu o prioritetnim raspravama za jutro u kojoj je pozvao Vijeće i Komisiju da slijede stajalište Parlamenta o nedavnim tragedijama na Sredozemlju i migracijskoj politici te politici azila EU-a.

°
° ° °

Govorili su: Jörg Leichtfried, o eventualnom uvođenju smrtne kazne u Mađarskoj, Marie-Christine Vergiat, o primjeni smrtne kazne u Indoneziji i kako bi zatražila izmjenu dnevnog reda za četvrtak kako bi se to pitanje uzelo u obzir, i Renato Soru o tragičnoj smrti migranata koji su se utopili u Sredozemnom moru.


2. Dobrodošlica

Predsjednik je u ime Europskog parlamenta izrazio dobrodošlicu izaslanstvu japanskog parlamenta koje sjedi u galeriji.


3. Izvješće s izvanredne sjednice Europskog vijeća (23. travnja 2015.) - Nedavne tragedije u Sredozemnom moru i migracijska politika i politika azila u EU-u (rasprava)

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Izvješće s izvanredne sjednice Europskog vijeća (23. travnja 2015.) - Nedavne tragedije u Sredozemnom moru i migracijska politika i politika azila u EU-u (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio István Ujhelyi, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Alessandra Mussolini, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth o izjavi Sophie in 't Veld, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Philippe Lamberts, José Inácio Faria o tijeku rasprave (predsjednik je dao upute o pravilima u primjeni), Matteo Salvini, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Eleonora Forenza, i Monika Hohlmeier.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Cornelia Ernst radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Moniki Hohlmeier koja je odgovorila na pitanje, Tanja Fajon, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Kristina Winberg, Barbara Spinelli, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Fredrick Federley, Esteban González Pons, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Vicky Ford, Louis Michel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly i Laura Ferrara.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos i Pier Antonio Panzeri.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor i Michela Giuffrida.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) i Donald Tusk.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić i Andrej Plenković, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o nedavnim tragedijama na brodovima s migrantima u Sredozemlju 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara i Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o izvješću s izvanredne sjednice Europskog vijeća (23. travnja 2015.), uključujući nedavne tragedije u Sredozemnom moru te migracijsku politiku i politiku azila u EU-u 2015/2660(RSP) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o izvješću s izvanredne sjednice Europskog vijeća (23. travnja 2015.) – Nedavne tragedije u Sredozemnom moru i migracijska politika i politika azila u EU-u 2015/2660(RSP) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton i Marek Józef Gróbarczyk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o nedavnim tragedijama u Sredozemnom moru i migracijskoj politici i politici azila u EU-u 2015/2660(RSP) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o nedavnim tragedijama u Sredozemnom moru i migracijskoj politici i politici azila u EU-u 2015/2660(RSP) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva i Emmanouil Glezos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o izvješću s izvanredne sjednice Europskog vijeća (23. travnja 2015.) – Nedavne tragedije u Sredozemnom moru i migracijska politika i politika azila u EU-u 2015/2660(RSP) (B8-0381/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.67 zapisnika od 29.4.2015..


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

4. Dobrodošlica

Predsjednik je u ime Parlamenta zaželio dobrodošlicu Vian Dakheel, zastupnici iranskog parlamenta, koja je došla u pratnji iranskog izaslanstva zajednice Jezida koji su bili žrtve ISIS-a, a koja je sjedila u počasnoj galeriji.


5. Sastav Parlamenta

Nadležna finska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Hannua Takkule umjesto Ollija Rehna na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 27. travnja 2015.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu, Hannu Takkula sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavio da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


6. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- UREDBA KOMISIJE o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za difenkonazol, fluopikolid, fluopiram, izopirazam i pendimetalin u određenim proizvodima ili na njima (D038038/02 - 2015/2667(RPS) - : 23/6/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za azoksistrobin, dimoksistrobin, fluoroksipir, metoksifenozid, metrafenon, oksadiargil i tribenuron u određenim proizvodima ili na njima (D038141/02 - 2015/2657(RPS) - : 17/6/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktive Komisije o izmjeni određenih priloga direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ o utvrđivanju pravila za referentne metode, validaciju podataka i lokaciju točaka uzorkovanja za ocjenjivanje kvalitete zraka (D038203/04 - 2015/2671(RPS) - : 25/7/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu benzena (D039050/01 - 2015/2672(RPS) - : 25/7/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO


7. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Ispravak Delegirane uredbe Komisije od 18.prosinca2014. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu (C(2014)9672) C(2015)02455 - 2015/2658(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. travnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Prilog Delegiranoj uredbi Komisije o izmjeni metodologije za klasifikaciju proizvoda po djelatnostiima navedene u Prilogu A Uredbi (EU) br.549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća C(2015)02590 - 2015/2666(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 22. travnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.°1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama C(2015)02593 - 2015/2668(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. travnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o prekursorima za droge i Uredbe Vijeća (EZ) br.111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br.1277/2005 C(2015)02619 - 2015/2669(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 24. travnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kotlova na kruta goriva i paketa koji se sastoje od kotlova na kruta goriva, dodatnih grijača, regulatora temperature i solarnih uređaja C(2015)02623 - 2015/2674(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. travnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s energetskim označivanjem uređaja za lokalno grijanje prostora C(2015)02638 - 2015/2670(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 24. travnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br.1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj C(2015)02802 - 2015/2673(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. travnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI


8. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF1/2015 - Dio VI. - Europski gospodarski i socijalni odbor (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-02/T/15 - Europski revizorski sud (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-01/C/15 - Europski revizorski sud (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 1/2015 – Odbor regija (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 14/2015 - dio III. - Komisija (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

2.1) prijedlog rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Ivan Jakovčić. Prijedlog rezolucije o industrijskoj baštini (B8-0319/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o porastu broja prekida trudnoće zbog spola nerođenog djeteta u Indiji (B8-0325/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o dugovječnosti i sustavima socijalne skrbi (B8-0327/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o dubinskoj analizi teksta i podataka i autorskim pravima (B8-0329/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

JURI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o duljini trajanja postupaka ‒ Italija treća u EU-u po duljini trajanja (B8-0330/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zaštiti marsikanskog medvjeda od tuberkuloze goveda (B8-0332/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o poboljšanju Uredbe (EU) br. 604/2013 (B8-0333/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o povećanju pravedne naknade koja se plaća talijanskom društvu autora i izdavača SIAE te jedinstvenom europskom tržištu (B8-0334/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o visokofrekventnom trgovanju (B8-0336/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o e-trgovini: prijedlozi, smjernice i prioriteti održivog razvoja (B8-0337/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o obvezi omamljivanja životinja prije usmrćivanja i obaveznoj prisutnosti veterinara te neovisnih ovlaštenih inspektora u svrhu kontrole različitih operacija povezanih s klanjem životinja (B8-0338/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o potpori sektoru čelika u Europskoj uniji (B8-0339/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade Jean-Luc Schaffhauser. Prijedlog rezolucije o suspenziji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine (B8-0340/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o borbi protiv trgovine slonovačom (B8-0341/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o posvajanju djece iz inozemstva (B8-0345/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Prijedlog rezolucije o uključivanju obrazovanja u napore za izgradnju održive energetske unije (B8-0350/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

CULT

- Ivan Jakovčić. Prijedlog rezolucije o potrebi za građanskim dohotkom (B8-0351/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL


9. Druga godišnjica urušavanja zgrade Rana Plaza i trenutačno stanje Pakta o održivosti (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava Komisije: Druga godišnjica urušavanja zgrade Rana Plaza i trenutačno stanje Pakta o održivosti (2015/2589(RSP))

Rasprava je održana 27. travnja 2015. (točka 17. zapisnika od 27.4.2015.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Charles Tannock i Sajjad Karim, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o drugoj obljetnici urušavanja zgrade Rana Plaza i napretku Pakta o održivosti za Bangladeš 2015/2589(RSP) (B8-0363/2015);

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz i Martina Michels, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o drugoj obljetnici urušavanja zgrade Rana Plaza i napretku Pakta o održivosti (2015/2589(RSP)) (B8-0364/2015);

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o drugoj obljetnici urušavanja zgrade Rana Plaza i napretku Pakta o održivosti za Bangladeš (2015/2589(RSP)) (B8-0365/2015);

- Tiziana Beghin i David Borrelli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o obljetnici požara u tvornicama u Bangladešu i napretku Pakta o održivosti potpisanog s Bangladešom (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015);

- Victor Boștinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra i Andi Cristea, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o drugoj obljetnici urušavanja zgrade Rana Plaza i napretku Pakta o održivosti za Bangladeš (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015);

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić i Andrej Plenković, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o obljetnici požara u tvornicama u Bangladešu i napretku Pakta o održivosti potpisanog s Bangladešom (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015);

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans i José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o drugoj obljetnici urušavanja zgrade Rana Plaza i napretku Pakta o održivosti za Bangladeš (2015/2589(RSP)) (B8-0376/2015).

Glasovanje: točka 10.66 zapisnika od 29.4.2015..


10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


10.1. Pretfinanciranje za operativne programe koji dobivaju potporu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu u pogledu povećanja iznosa početnog pretfinanciranja za operativne programe koji dobivaju potporu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Zaštitne mjere predviđene Sporazumom s Norveškom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške (kodifikacija) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Albanijom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane (kodifikacija) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima s Bosnom i Hercegovinom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pojedinim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, i za primjenu Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane (kodificirani tekst) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s bivšom jugoslavenskom Republikom Makedonijom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješćeo prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske Republike Makedonije, s druge strane (kodificirani tekst) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Primjena članaka 107. i 108. UFEU-a na određene kategorije horizontalnih državnih potpora * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (kodificirani tekst) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Pravila primjene članka 108. UFEU-a * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (kodificirani tekst) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio III. – Komisija i izvršne agencije [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0118)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0118)

Razrješnice su dodijeljene i zatvaranje poslovnih knjiga je odobreno (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.10. Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za 2013. (glasovanje)

Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za 2013. [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – 8., 9. i 10. Europski razvojni fond (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog i desetog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0120)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0120)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.12. Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (glasovanje)

Izvješće o davanju razrješnice u vezi s izvršenjem općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio I. – Europski parlament [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0121)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0121)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Govorili su:

Benedek Jávor i Gerben-Jan Gerbrandy, da zatraže glasovanje o stavcima 43. i 44., unatoč usvajanju amandmana 21/rev (predsjednik, koji je prije izglasavanja amandmana 21/rev istaknuo da će njegovo usvajanje poništiti stavke 43. i 44. nije uvažio taj zahtjev).


10.13. Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0122)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0122)

Odgođeno je davanje razrješnice, a zatvaranje poslovnih knjiga je preneseno (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Govorio je

Ryszard Czarnecki (izvjestitelj), prije glasovanja.


10.14. Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0123)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0123)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.15. Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IV. – Sud Europske unije [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0124)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0124)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.16. Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio V. – Revizorski sud [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0125)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0125)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.17. Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0126)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0126)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.18. Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VII. – Odbor regija [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0127)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0127)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.19. Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VIII. – Europski ombudsman [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0128)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0128)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.20. Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0129)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0129)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.21. Razrješnica za 2013.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor nad agencijama EU-a (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2013.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0130)

Govorili su

Richard Corbett, da zatraži da se o ostalim izvješćima o razrješnicama glasuje skupno u skladu s člankom 174. stavkom 7. Poslovnika i, o tom zahtjevu, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen i Marc Tarabella (predsjednik nije uvažio taj zahtjev).


10.22. Razrješnica za 2013.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0131)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0131)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.23. Razrješnica za 2013.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0132)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0132)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.24. Razrješnica za 2013.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0133)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0133)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.25. Razrješnica za 2013.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0134)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0134)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.26. Razrješnica za 2013.: Europska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0135)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0135)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.27. Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0136)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0136)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.28. Razrješnica za 2013.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0137)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0137)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.29. Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0138)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0138)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.30. Razrješnica za 2013.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 30.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0139)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0139)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.31. Razrješnica za 2013.: Europska agencija za kemikalije (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 31.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0140)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0140)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.32. Razrješnica za 2013.: Europska agencija za okoliš (EAO) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 32.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0141)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0141)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.33. Razrješnica za 2013.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 33.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0142)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0142)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.34. Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 34.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0143)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0143)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.35. Razrješnica za 2013.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 35.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0144)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0144)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.36. Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 36.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0145)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0145)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.37. Razrješnica za 2013.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 37.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0146)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0146)

Odgođeno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.38. Razrješnica za 2013.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 38.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0147)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0147)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.39. Razrješnica za 2013.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 39.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0148)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0148)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.40. Razrješnica za 2013.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršavanje proračuna Europske agencije za sigurnost pomorskog prometa za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 40.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0149)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0149)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.41. Razrješnica za 2013.: Agencija Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 41.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0150)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0150)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.42. Razrješnica za 2013.: Europska agencija za željeznice (ERA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 42.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0151)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.43. Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 43.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0152)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0152)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.44. Razrješnica za 2013.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 44.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0153)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0153)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.45. Razrješnica za 2013.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 45.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0154)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0154)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.46. Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 46.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0155)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0155)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.47. Razrješnica za 2013.: Agencija za opskrbu Euratoma (EURATOM) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 47.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0156)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0156)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.48. Razrješnica za 2013.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 48.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0157)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0157)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.49. Razrješnica za 2013.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (EUROJUST) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 49.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0158)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0158)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.50. Razrješnica za 2013.: Europski policijski ured (EUROPOL) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 50.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0159)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0159)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.51. Razrješnica za 2013.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 51.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0160)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0160)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.52. Razrješnica za 2013.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 52.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0161)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0161)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.53. Razrješnica za 2013.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 53.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0162)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0162)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.54. Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 54.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0163)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0163)

Odgođeno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.55. Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 55.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0164)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0164)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.56. Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ENIAC (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0165)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0165)

Odgođeno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.57. Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 57.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0166)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0166)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.58. Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za provedbu inicijative za inovativne lijekove (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 58.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0167)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.59. Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 59.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0168)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.60. Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće SESAR (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 60.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0169)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0169)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).


10.61. Novčani fondovi ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novčanim fondovima [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Neena Gill (A8-0041/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 61.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA-PROV(2015)0170)

Neena Gill, izvjestiteljica predložila je odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 61 stavkom 2 Poslovnika.

Parlament je odobrio prijedlog. Predmet se time smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


10.62. Uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni posebnim uvoznim pravilima Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije (preinaka) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 62.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA-PROV(2015)0171)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2016. – dio I. – Parlament (glasovanje)

Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2016. [2015/2012(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 63.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Ured europskog javnog tužitelja (glasovanje)

Privremeno izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 64.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Strategija o alkoholu (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 65.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Druga godišnjica urušavanja zgrade Rana Plaza i trenutačno stanje Pakta o održivosti (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 i B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 66.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-363/2015

(koji zamjenjujeB8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 i B8-0376/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil i Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula i Nicola Caputo, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

Sajjad Karim i Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans i José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

Jean Lambert i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

Tiziana Beghin, David Borrelli i Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Izvješće s izvanredne sjednice Europskog vijeća (23. travnja 2015.) - Nedavne tragedije u Sredozemnom moru i migracijska politika i politika azila u EU-u (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 i B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 67.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0367/2015

(koji zamjenjujeB8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 i B8-0384/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa i Ivo Belet, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge i Soledad Cabezón Ruiz, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

Ska Keller, Judith Sargentini i Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Prijedlozi rezolucija B8-0377/2015, B8-0379/2015 i B8-0381/2015 se ne razmatraju.)

Govorili su:

Tanja Fajon, da predloži usmeni amandman na amandman 11., koji nije usvojen jer se više od 40 zastupnika usprotivilo njegovu razmatranju, i Mercedes Bresso.


11. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo i Peter Jahr

Izvješće Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák i Maria Spyraki

Izvješće Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová i Tomáš Zdechovský

Izvješće Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Izvješće Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Izvješće Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Izvješće Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Izvješće Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Izvješće Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Izvješće Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor i Angel Dzhambazki.


12. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

°
° ° °

Bruno Gollnisch je obznanio da u 13:30 mora napustiti vijećnicu kako bi dočekao izaslanstvo japanskog parlamenta.


(Sjednica je prekinuta u 14:35, a nastavljena u 15:05.)

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

13. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


14. Izmjena dnevnog reda

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika, predsjednik je predložio da se na dnevni red sutrašnje sjednice unese izjava Komisije o smrtnoj kazni u Indoneziji, bez podnošenja prijedloga rezolucije.

Parlament se usuglasio u pogledu te izmjene. Glasovanje će stoga početi u 16:30.

Dnevni red je time izmijenjen.


15. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba ALDE primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor INTA: Hannu Takkula

Izaslanstvo za odnose s SAD-om: Hannu Takkula

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


16. Stanje u Burundiju (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Burundiju (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Joachim Zeller, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kashetu Kyenge, Linda McAvan i Elena Valenciano.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Fabio Massimo Castaldo.

Govorio je Neven Mimica.

Rasprava je zaključena.


17. Progon kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvima studenata u Keniji koja je počinila teroristička skupina al-Shabaab (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Progon kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvima studenata u Keniji koja je počinila teroristička skupina al-Shabaab (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Enrique Calvet Chambon, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mara Bizzotto, nezavisna zastupnica, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr i Davor Ivo Stier.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Marlene Mizzi, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson i Jaromír Štětina.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică i Afzal Khan.

Govorio je Neven Mimica.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika od 30.4.2015..


18. Uništavanje kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000031/2015) koje je Vijeću postavila Silvia Costa, u ime Odbora CULT: Uništavanje kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000032/2015) koje je Vijeću postavila Silvia Costa, u ime Odbora CULT, Komisiji: Uništavanje kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIL/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bogdan Andrzej Zdrojewski, obrazložila je pitanja.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) odgovorila je na pitanje B8-0115/2015.

Neven Mimica (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje B8-0116/2015.

Govorili su: Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Krystyna Łybacka, u ime Kluba zastupnika S&D-a, David Campbell Bannerman, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fernando Maura Barandiarán, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Curzio Maltese, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Helga Trüpel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, nezavisna zastupnica, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias i Ilhan Kyuchyuk.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su: Neven Mimica i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika od 30.4.2015..


19. Stanje na Maldivima (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje na Maldivima (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Davor Ivo Stier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Richard Howitt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca i Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo i Stanislav Polčák.

Govorio je Neven Mimica.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika od 30.4.2015..


20. Izvješće o napretku Albanije za 2014. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće o napretku Albanije za 2014. (2015/2951(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) i Neven Mimica (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Eduard Kukan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martina Anderson, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tamás Meszerics, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Diane James, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, David McAllister, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivo Vajgl, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek i Monica Macovei.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Govorili su: Eva Kaili, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle i Eleni Theocharous, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Knut Fleckenstein.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Kostas Chrysogonos, Tibor Szanyi i Igor Šoltes.

Govorili su: Neven Mimica i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Knut Fleckenstein, u ime Odbora AFET, o izvješću o napretku Albanije za 2014. 2014/2951(RSP) (B8-0358/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.52 zapisnika od 30.4.2015..


21. Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) i Neven Mimica (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Afzal Khan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde, nezavisna zastupnica, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica i Andi Cristea.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Marijana Petir.

Govorili su: Neven Mimica i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Cristian Dan Preda, u ime Odbora AFET, o izvješću o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika od 30.4.2015..


22. Obustava izvanrednih trgovinskih mjera u pogledu Bosne i Hercegovine ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani i obustavi njegove primjene u pogledu Bosne i Hercegovine [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini predstavio je izvješće.

Govorio je Cristian Dan Preda (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET).

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: Davor Ivo Stier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Costas Mavrides, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Tonino Picula.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorili su: Neven Mimica i Goffredo Maria Bettini.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika od 30.4.2015..


23. Obvezivanje država članica EU-a na pružanje službene razvojne pomoći (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000035/2015) koje je postavio Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Vijeću: Obvezivanje država članica EU-a na pružanje službene razvojne pomoći (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000036/2015) koje je postavio Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Obveze država članica Europske unije za pružanje službene razvojne pomoći(2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan obrazložila je pitanja.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) odgovorila je na pitanje B8-0113/2015.

Neven Mimica (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje B8-0114/2015.

Govorili su: Davor Ivo Stier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Richard Sulík, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Richard Sulík, Joachim Zeller i Arne Lietz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Catherine Stihler, i Victor Negrescu.

Govorili su: Neven Mimica i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je nakratko prekinuta)


24. Ugovor iz Marakeša o iznimkama od autorskih prava u korist slijepih i slabovidnih osoba (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000021/2015) koje je postavio Pavel Svoboda, u ime Odbora JURI, Vijeću: Ugovor iz Marakeša o iznimkama od autorskih prava u korist slijepih i slabovidnih osoba (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

Pavel Svoboda obrazložio je pitanje.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) i Neven Mimica (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanje.

Govorili su: Rosa Estaràs Ferragut, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrico Gasbarra, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Max Andersson, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky i Josef Weidenholzer.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Julia Reda.

Govorili su: Neven Mimica i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.


25. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s čkankom 203. stavkom 5. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je za dva tjedna produžiti razdoblje za usvajanje odluke o prijedlogu Komisije o unajmljivanju dviju zgrada kako bi se premjestilo osoblje koje je trenutno smješteno u zgradi Jean Monnet u Luxembourgu.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune na svojoj sjednici od 16. travnja 2015. odlučio je usvojiti nacrt Europskog revizorskog suda u vezi s prijenosima odobrenih sredstava V/AB-01/C/15 i V/AB-02/T/15.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune na svojoj sjednici od 16. travnja 2015. odlučio je usvojiti nacrt Odbora regija u vezi s prijenosom odobrenih sredstava INF 1/2015.


26. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)
Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

Odbor IMCO (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s Odlukom Konferencije predsjednika od 12.3.2015.)

- Nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom (2015/2065(INI))
(mišljenje: ENVI, JURI, AGRI (članak 54. Poslovnika))


27. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 552.730/OJJE).


28. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bendtsen, Crowley, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Westphal

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti