Indiċi 
Minuti
PDF 392kWORD 370k
L-Erbgħa, 29 ta' April 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Merħba
 3.Rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil (dibattitu)
 4.Merħba
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Dokumenti mressqa
 9.It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta’ prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  10.2.Tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  10.3.Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim man-Norveġja ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  10.4.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mal-Albanija ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  10.5.Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u l-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ mal-Bożnija-Ħerzegovina ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  10.6.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni mal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  10.7.Applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE għal ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  10.8.Regoli għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-TFUE * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  10.9.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)
  10.10.Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013 (votazzjoni)
  10.11.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9 u l-10 FEŻ (votazzjoni)
  10.12.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  10.13.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)
  10.14.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)
  10.15.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)
  10.16.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)
  10.17.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (votazzjoni)
  10.18.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  10.19.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)
  10.20.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  10.21.Kwittanza 2013: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)
  10.22.Kwittanza 2013: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)
  10.23.Kwittanza 2013: Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)
  10.24.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)
  10.25.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (votazzjoni)
  10.26.Kwittanza 2013: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)
  10.27.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)
  10.28.Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)
  10.29.Kwittanza 2013: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)
  10.30.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)
  10.31.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (votazzjoni)
  10.32.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)
  10.33.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)
  10.34.Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)
  10.35.Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)
  10.36.Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)
  10.37.Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)
  10.38.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)
  10.39.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)
  10.40.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)
  10.41.Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)
  10.42.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (votazzjoni)
  10.43.Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)
  10.44.Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)
  10.45.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (votazzjoni)
  10.46.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)
  10.47.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (EURATOM) (votazzjoni)
  10.48.Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)
  10.49.Kwittanza 2013: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)
  10.50.Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (votazzjoni)
  10.51.Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)
  10.52.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) (votazzjoni)
  10.53.Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)
  10.54.Kwittanza 2013: L-impriża konġunta ARTEMIS (votazzjoni)
  10.55.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta Clean Sky (votazzjoni)
  10.56.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)
  10.57.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunti dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (votazzjoni)
  10.58.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta dwar l-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi (votazzjoni)
  10.59.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-iżvilupp tal-enerġija mill-fużjoni (votazzjoni)
  10.60.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)
  10.61.Fondi tas-suq monetarju ***I (votazzjoni)
  10.62.Importazzjoni ta' prodotti tessili minn ċerti pajjiżi terzi mhux koperti minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi tal-Unjoni ***I (votazzjoni)
  10.63.Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2016 - Taqsima I - Il-Parlament (votazzjoni)
  10.64.L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (votazzjoni)
  10.65.Strateġija dwar l-alkoħol (votazzjoni)
  10.66.It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà (votazzjoni)
  10.67.Rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Modifika tal-aġenda
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 16.Sitwazzjoni fil-Burundi (dibattitu)
 17.Il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (dibattitu)
 18.Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (dibattitu)
 19.Is-sitwazzjoni fil-Maldive (dibattitu)
 20.Rapport ta' Progress 2014 dwar l-Albanija (dibattitu)
 21.Rapport ta' Progress 2014 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina (dibattitu)
 22.Miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnija-Ħerzegovina ***I (dibattitu)
 23.L-impenji tal-Istati Membri tal-UE favur l-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) (dibattitu)
 24.It-Trattat ta' Marrakesh dwar l-eċċezzjonijiet tad-dritt tal-awtur għall-persuni b'vista batuta (dibattitu)
 25.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 26.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 27.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 28.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar id-dibattitu prijoritarju ta' dalgħodu, li fih stieden, partikolarment, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jsegwu l-pożizzjoni tal-Parlament dwar it-traġedji riċenti fil-Mediterran u l-potiliki ta' migrazzjoni u ta' ażil tal-UE.

°
° ° °

Interventi ta': Jörg Leichtfried, dwar l-introduzzjoni eventwali tal-piena tal-mewt fl-Ungerija, Marie-Christine Vergiat, dwar l-applikazzjoni tal-piena kapitali fl-Indoneżja u biex titlob modifika fl-aġenda tal-Ħamis b'mod li l-kwistjoni tkun tista' tiġi kkunsidrata, u Renato Soru dwar ix-xorti traġika tal-migranti nawfragi fil-Mediterran.


2. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil delegazzjoni tal-parlament Ġappuniż li ħa postu fil-gallarija uffiċjali.


3. Rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: Rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (President tal-Kunsill Ewropew) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' István Ujhelyi, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alessandra Mussolini, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth dwar il-proposta ta' Sophia in 't Veld, Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Philippe Lamberts, José Inácio Faria dwar l-andament tad-dibattitu (il-President għamel xi preċiżjonijiet dwar ir-regoli applikabbli), Matteo Salvini Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Eleonora Forenza, uMonika Hohlmeier.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Cornelia Ernst biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Monika Hohlmeier li wieġbet, Tanja Fajon, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kristina Winberg, Barbara Spinelli, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Fredrick Federley, Esteban González Pons, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Vicky Ford, Louis Michel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly u Laura Ferrara.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos u Pier Antonio Panzeri.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor u Michela Giuffrida.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) u Donald Tusk.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić u Andrej Plenković f'isem il-Grupp PPE, dwar l-aħħar traġedji ta' vapuri ta' migranti fil-Mediterran 2015/2660 (RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara u Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, dwar ir-rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015), inklużi l-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil 2015/2660(RSP) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras u Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015) – L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil 2015/2660(RSP) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton u Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, dwar l-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil 2015/2660(RSP) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez u Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil 2015/2660(RSP) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva u Emmanouil Glezos f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar ir-rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil 2015/2660(RSP) (B8-0381/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.67 tal- Minuti ta' 29.4.2015.


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

4. Merħba

Il-President ta merħba, f'isem il-Parlament, lil Vian Dakheel, membru tal-Parlament Iraqi, akkumpanjata minn delegazzjoni Iraqina tal-Komunità Yézidi, vittmi tal-ISIS, li ħadet postha fit-tribuna uffiċjali.


5. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Finlandiżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Hannu Takkula minflok Olli Rehn bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 27 ta' April 2015.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Hannu Takkula jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


6. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għad-difenokonażol, il-fluwopikolid, il-fluwopiram, l-isopirażam u l-pendimetalina f’ċerti prodotti jew fuqhom (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - skadenza: 23/6/2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda I-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwu għall-ażossistrobina, id-dimossistrobina, il-flurossipir, il-metossifenożid, il-metrafenon, l-oksadiarġil u t-tribenuron f’ċerti prodotti jew fuqhom (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - skadenza: 17/6/2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda diversi annessi tad-Direttivi 2004/107/KE u 2008/50/KE li jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw il-metodi ta’ referenza, il-validazzjoni tad-dejta u s-siti tal-punti ta’ ġbir ta' kampjuni għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja fl-ambjent (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - skadenza: 25/7/2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (“REACH”) fir-rigward tal-benżen (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - skadenza: 25/7/2015)
irriferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, IMCO


7. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Rettifika għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2014 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-forniment tas-servizzi ta' informazzjoni dwar it-traffiku f'ħin reali fl-UE kollha (C(2014)9672) C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 17 April 2015
Irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummisjoni (UE) li jemenda l-metodoloġija għall-klassifikazzjoni ta' prodotti skont l-attività mogħtija fl-Anness A tar-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 22 April 2015
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1144/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni rigward prodotti agrikoli implimentati fis-suq intern u f’pajjiżi terzi (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 23 April 2015
Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 273/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prekursuri tad-droga u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 li jistabbilixxi regoli għall-monitoraġġ ta' kummerċ fil-prekursuri ta' drogi bejn il-Komunità u pajjiżi terzi, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru1277/2005 (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 24 April 2015
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tal-bojlers tal-fjuwil solidu u pakketti ta' bojler tal-fjuwil solidu, ħiters supplimentari, regolaturi tat-temperatura u apparat solari (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 27 April 2015
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mat-tikkettar enerġetiku tal-ħiters tal-post lokali (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 24 April 2015
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament (UE) Nru1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 27 April 2015
Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI


8. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF1/2015 - Taqsima IV- Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-02/T/15 - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-01/C/15 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2015 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 14/2015 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-Membri, mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ivan Jakovčić. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-wirt industrijali (B8-0319/2015)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda fil-każijiet ta' abort skont is-sess tal-fetu fl-Indja (B8-0325/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-lonġevità u s-sistemi ta' welfare (B8-0327/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-estrazzjoni ta’ test u ta’ data u d-drittijiet tal-awtur (B8-0329/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żmien meħtieġ biex jinqatgħu l-kawżi – l-Italja t-tielet mill-aħħar fl-UE (B8-0330/2015)

irriferut

responsabbli :

JURI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-ors kannella Marsikan mit-tuberkulożi bovina (B8-0332/2015)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-titjib tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 (B8-0333/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Mara Bizzotto u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda fl-ammont tal-kumpens ġust SIAE u dwar is-suq uniku Ewropew (B8-0334/2015)

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-negozjar bi frekwenza għolja (B8-0336/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kummerċ elettroniku: proposti, indikazzjonijiet u prijoritajiet għal żvilupp sostenibbli (B8-0337/2015)

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-obbligu ta' sturdament minn qabel ta' annimali u l-preżenza obbligatorja tal-veterinarji u tal-ispetturi awtorizzati u indipendenti biex jissorveljaw l-operazzjonijiet differenti relatati mal-qatla tal-annimali (B8-0338/2015)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għajnuna għas-settur tal-azzar fl-Unjoni Ewropea (B8-0339/2015)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade u Jean-Luc Schaffhauser. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sospensjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina (B8-0340/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-avorju (B8-0341/2015)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-adozzjonijiet internazzjonali (B8-0345/2015)

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-inklużjoni tal-edukazzjoni fl-isforzi biex tinbena Unjoni tal-Enerġija sostenibbli (B8-0350/2015)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

CULT

- Ivan Jakovčić. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa ta' dħul taċ-ċittadin (B8-0351/2015)

irriferut

responsabbli :

EMPL


9. It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà (2015/2589(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 27 ta' April 2015 (punt 17 tal- Minuti ta' 27.4.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock u Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR, dwar it-tieni anniversarju tat-tiġrif tal-bini Rana Plaza u l-progress tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà tal-Bangladexx (2015/2589(RSP)) (B8-0363/2015);

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz u Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-tieni anniversarju tat-tiġrif tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà (2015/2589(RSP)) (B8-0364/2015);

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-tieni anniversarju tat-tiġrif tal-bini Rana Plaza u l-progress dwar il-Patt ta' Sostenibbiltà tal-Bangladexx (2015/2589(RSP)) (B8-0365/2015);

- Tiziana Beghin u David Borrelli f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-anniversarju tan-nirien fil-fabbriki fil-Bangladexx u l-progress tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà tal-Bangladexx (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015);

- Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra u Andi Cristea f'isem il-Grupp S&D, dwar it-tieni anniversarju tat-tiġrif tal-bini Rana Plaza u l-progress tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà tal-Bangladexx (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015);

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić u Andrej Plenković f'isem il-Grupp PPE, dwar l-anniversarju tan-nirien ta' fabbriki fil-Bangladexx u l-progress tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà tal-Bangladexx (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015);

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans u José Inácio Faria f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-tieni anniversarju tat-tiġrif tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà (2015/2589(RSP)) (B8-0376/2015).

Votazzjoni: punt 10.66 tal- Minuti ta' 29.4.2015.


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


10.1. Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta’ prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta' prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim man-Norveġja ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja (test kodifikat) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mal-Albanija ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ċerti proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq in-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, fuq in-naħa l-oħra (test kodifikat) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u l-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ mal-Bożnija-Ħerzegovina ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Bożnija-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra, u sabiex jiġi applikat il-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Bożnija-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra (test kodifikat) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni mal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri, fuq naħa, u l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, fuq l-oħra (Kodifikazzjoni) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE għal ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali (test kodifikat) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Regoli għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-TFUE * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabblixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (test kodifikat) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u aġenziji eżekuttivi [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0118)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0118)

Il-kwittanzi ngħataw u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta Proċedura).


10.10. Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9 u l-10 FEŻ (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0120)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0120)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.12. Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0121)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0121)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura)..

Interventi

Benedek Jávor u Gerben-Jan Gerbrandy, biex jitlob votazzjoni dwar il-paragrafi 43 u 44 minkejja l-adozzjoni tal-emenda 21/rev (Il-President, billi kien diġà indika qabel il-votazzjoni għall-emenda 21/rev li l-adozzjoni tagħha kienet se twassal biex il-paragrafi 43 u 44 jiddekadu, ma aċċettax din it-talba).


10.13. Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0122)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0122)

Il-kwittanza ġiet aġġornata għall-għeluq tal-kontijiet u posposta (ara l-Anness V, Artikolu 5(1), tar-regoli ta' Proċedura).

Interventi

Ryszard Czarnecki (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


10.14. Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0123)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0123)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.15. Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0124)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0124)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura)..


10.16. Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0125)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0125)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.17. Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0126)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0126)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.18. Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0127)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0127)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.19. Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0128)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0128)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.20. Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0129)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0129)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.21. Kwittanza 2013: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013: prestazzjoni, ġestjoni u kontroll finanzjarju [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0130)

Interventi

Richard Corbett, biex jitlob li l-bqija tar-rapporti dwar il-kwittanza jiġu vvutati kollettivament b'analoġija mal-Artikolu 174(7) tar-Regoli ta' Proċedura u, dwar din it-talba, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen u Marc Tarabella (Il-President ma aċċettax din it-talba).


10.22. Kwittanza 2013: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0131)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0131)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.23. Kwittanza 2013: Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0132)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0132)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.24. Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0133)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0133)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.25. Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0134)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0134)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.26. Kwittanza 2013: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0135)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0135)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.27. Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0136)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0136)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.28. Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 28)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0137)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0137)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.29. Kwittanza 2013: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 29)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0138)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0138)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.30. Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 30)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0139)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0139)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.31. Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 31)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0140)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0140)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.32. Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 32)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0141)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0141)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.33. Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 33)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0142)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0142)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.34. Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 34)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0143)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0143)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.35. Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 35)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0144)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0144)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.36. Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 36)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0145)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0145)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.37. Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 37)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0146)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0146)

Il-kwittanza ġiet aġġornata għall-għeluq tal-kontijiet u ġiet posposta (ara l-Anness V, Artikolu 5(1), tar-Regoli ta' Proċedura).


10.38. Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 38)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0147)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0147)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.39. Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 39)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0148)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0148)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.40. Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 40)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0149)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0149)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.41. Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 41)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0150)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0150)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.42. Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 42)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0151)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.43. Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 43)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0152)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0152)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.44. Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 44)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0153)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0153)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.45. Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 45)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0154)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0154)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.46. Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 46)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0155)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0155)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.47. Kwittanza 2013: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (EURATOM) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 47)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0156)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0156)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.48. Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 48)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0157)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0157)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.49. Kwittanza 2013: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 49)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0158)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0158)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.50. Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 50)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0159)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0159)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.51. Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 51)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0160)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0160)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.52. Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 52)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0161)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0161)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.53. Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 53)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0162)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0162)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.54. Kwittanza 2013: L-impriża konġunta ARTEMIS (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ARTEMIS għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 54)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0163)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0163)

Il-kwittanza ġiet aġġornata għall-għeluq tal-kontijiet u posposta (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1), tar-Regoli ta' Proċedura).


10.55. Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta Clean Sky (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 55)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0164)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0164)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.56. Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ENIAC għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 56)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0165)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0165)

Il-kwittanza ġiet aġġornata għall-għeluq tal-kontijiet u posposta (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1), tar-Regoli ta' Proċedura).


10.57. Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunti dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 57)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0166)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0166)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.58. Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta dwar l-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar il-Mediċini Innovattivi għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 58)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0167)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.59. Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-iżvilupp tal-enerġija mill-fużjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 59)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0168)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.60. Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 60)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0169)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0169)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


10.61. Fondi tas-suq monetarju ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi tas-Suq Monetarju [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Neena Gill (A8-0041/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 61)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA-PROV(2015)0170)

Neena Gill, rapporteur ipproponiet il-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.


10.62. Importazzjoni ta' prodotti tessili minn ċerti pajjiżi terzi mhux koperti minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi tal-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn ċerti pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehim bilaterali, protokoll jew arranġamenti oħra, jew minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi tal-Unjoni (riformulazzjoni) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 62)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA-PROV(2015)0171)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2016 - Taqsima I - Il-Parlament (votazzjoni)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2016 [2015/2012(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 63)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (votazzjoni)

Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 64)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Strateġija dwar l-alkoħol (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 65)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 u B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 66)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-363/2015

(flok B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 u B8-0376/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil u Tomáš Zdechovský f'isem il-Grupp PPE;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula u Nicola Caputo f'isem il-Grupp S&D;

Sajjad Karim u Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR;

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans u José Inácio Faria f'isem il-Grupp ALDE;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa u Luke Ming Flanagan f'isem il-Grupp GUE/NGL;

Jean Lambert u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Tiziana Beghin, David Borrelli u Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 u B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 67)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0367/2015

(flok B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 u B8-0384/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa u Ivo Belet f'isem il-Grupp PPE;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge u Soledad Cabezón Ruiz f'isem il-Grupp S&D;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez u Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE;

Ska Keller, Judith Sargentini u Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0377/2015, B8-0379/2015 u B8-0381/2015 iddekadew.)

Interventi

Tanja Fajon, biex tressaq emenda orali għall-emenda 11, li ma ġietx milqugħa, billi aktar minn 40 Membru opponew din il-proposta, u Mercedes Bresso.


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo u Peter Jahr

Rapport Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák u Maria Spyraki

Rapport Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová u Tomáš Zdechovský

Rapport Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Rapport Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Rapport Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Rapport Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Rapport Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Rapport Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Rapport Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor u Angel Dzhambazki.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Bruno Gollnisch Għarraf li huwa kellu jħalli l-emiċiklu fis-13:30 biex jilqa' delegazzjoni Ġappuniża.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.35. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

13. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


14. Modifika tal-aġenda

Wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi, il-President ippropona li fl-aġenda tas-sessjoni plenarja tal-għada tiddaħħal dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-piena kapitali fl-Indoneżja, mingħajr ma jitressqu mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet.

Il-Parlament wera l-qbil tiegħu għal din il-modifika. Konsegwentement, il-ħin tal-votazzjoni se jibda fl-16:30.

L-aġenda ġiet b'hekk modifikata.


15. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-grupp ALDE:

Kumitat INTA: Hannu Takkula

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti: Hannu Takkula

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


16. Sitwazzjoni fil-Burundi (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fil-Burundi (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Joachim Zeller f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Maria Heubuch f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kashetu Kyenge, Linda McAvan u Elena Valenciano.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Neven Mimica.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Teresa Jiménez-Becerril Barrio f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE, Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Maria Heubuch f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Mara Bizzotto Membru mhux affiljata, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr u Davor Ivo Stier.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Marlene Mizzi, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson u Jaromír Štětina.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică u Afzal Khan.

Intervent ta': Neven Mimica.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.2 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


18. Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000031/2015) mressqa minn Silvia Costa, f'isem il-Kumitat CULT lill-Kunsill : Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000032/2015) mressqa minn , Silvia Costa, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: Qirda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bogdan Andrzej Zdrojewski, daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġbet il-mistoqsija B8-0115/2015.

Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija B8-0116/2015.

Interventi ta': Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Krystyna Łybacka f'isem il-Grupp S&D, David Campbell Bannerman f'isem il-Grupp ECR, Fernando Maura Barandiarán f'isem il-Grupp ALDE, Curzio Maltese f'isem il-Grupp GUE/NGL, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, Marie-Christine Arnautu Membru mhux affiljata, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan u Ana Gomes.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias u Ilhan Kyuchyuk.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi ta': Neven Mimica u Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu bi qbil mal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.3 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


19. Is-sitwazzjoni fil-Maldive (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Maldive (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Davor Ivo Stier f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Neven Mimica.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.4 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


20. Rapport ta' Progress 2014 dwar l-Albanija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport ta' Progress 2014 dwar l-Albanija (2015/2951(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) u Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, Eduard Kukan f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp ALDE, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tamás Meszerics f'isem il-Grupp Verts/ALE, Diane James f'isem il-Grupp EFDD, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, David McAllister, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivo Vajgl, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek u Monica Macovei.

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

Interventi ta': Eva Kaili, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle u Eleni Theocharous, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Knut Fleckenstein.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Kostas Chrysogonos, Tibor Szanyi u Igor Šoltes.

Interventi ta': Neven Mimica u Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Knut Fleckenstein, f'isem il-Kumitat AFET, dwar ir-Rapport ta' Progress tal-2014 dwar l-Albanija (2014/2951(RSP)) (B8-0358/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.52 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


21. Rapport ta' Progress 2014 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport ta' Progress 2014 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) u Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Afzal Khan f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde Membru mhux affiljata, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica u Andi Cristea.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias u Marijana Petir.

Interventi ta': Neven Mimica u Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Cristian Dan Preda, f'isem il-Kumitat AFET, dwar ir-Rapport ta' Progress 2014 dwar il-Bosnja-Ħerżegovina (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.6 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


22. Miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnija-Ħerzegovina ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnija-Ħerzegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Cristian Dan Preda (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET).

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Davor Ivo Stier f'isem il-Grupp PPE, Costas Mavrides f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE, Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Tonino Picula.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Notis Marias u Ivan Jakovčić.

Interventi ta': Neven Mimica u Goffredo Maria Bettini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.1 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


23. L-impenji tal-Istati Membri tal-UE favur l-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000035/2015) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kunsill: L-impenji tal-Istati Membri tal-UE għall-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) (2015/2611RSP)) (B8-0113/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000036/2015) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: L-impenn tal-Istati Membri tal-UE għall-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġbet il-mistoqsija B8-0113/2015.

Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija B8-0114/2015.

Interventi ta': Davor Ivo Stier f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira f'isem il-Grupp S&D, Richard Sulík f'isem il-Grupp ECR, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Richard Sulík, Joachim Zeller u Arne Lietz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Catherine Stihler, u Victor Negrescu.

Interventi ta': Neven Mimica u Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


24. It-Trattat ta' Marrakesh dwar l-eċċezzjonijiet tad-dritt tal-awtur għall-persuni b'vista batuta (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000021/2015) imressqa minn Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat JURI, lill-Kunsill: It-Trattat ta' Marrakexx dwar l-eċċezzjonijiet għall-jeddijiet tal-Awtur għal dawk b'diżabbiltà fil-Vista (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

Pavel Svoboda daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) u Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsija.

Interventi ta': Rosa Estaràs Ferragut f'isem il-Grupp PPE, Enrico Gasbarra f'isem il-Grupp S&D, Ángela Vallina f'isem il-Grupp GUE/NGL, Max Andersson f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky u Josef Weidenholzer.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Julia Reda.

Interventi ta': Neven Mimica u Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Id-dibattitu ngħalaq.


25. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

B'konformità mal-Artikolu 203(5) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li jestendi b'ġimagħtejn il-perjodu ta' żmien biex jadotta deċiżjoni dwar il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-kiri ta' żewġ binjiet għat-trasferiment tal-persunal li attwalment jinsab fil-bini Jean Monnet fil-Lussemburgu.

B'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova, waqt il-laqgħa tiegħu tas-16 ta' April 2015, l-abbozz ippreżentat mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar it-trasferiment tal-approprjazzjonijiet V/AB-01/C/15 u V/AB-02/T/15.

B'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova, waqt il-laqgħa tiegħu tas-16 ta' April 2015, l-abbozz ippreżentat mill-Kumitat tar-Reġjuni dwar it-trasferiment tal-approprjazzjonijiet INF 1/2015.


26. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)
Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Prattiki kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel (COM(2014)0472 - - 2015/2065(INI))
(opinjoni: ENVI, JURI, AGRI)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 12/03/2015)


27. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 552.730/OJJE).


28. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bendtsen, Crowley, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Westphal

Avviż legali - Politika tal-privatezza