Index 
Proces-verbal
PDF 387kWORD 379k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Urări de bun venit
 3.Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil (dezbatere)
 4.Urări de bun venit
 5.Componența Parlamentului
 6.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 7.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 8.Depunere de documente
 9.A doua comemorare a prăbușirii clădirii Rana Plaza și situația actuală a Pactului privind durabilitatea (propuneri de rezoluție depuse)
 10.Votare
  
10.1.Prefinanțarea acordată programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.2.Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.3.Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre CEE și Norvegia ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.4.Acordul de stabilizare și asociere dintre CE și Albania ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.5.Aplicarea Acordului de stabilizare și de asociere și a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între CE și Bosnia și Herțegovina ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.6.Acordul de stabilizare și de asociere cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.7.Aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.8.Normele de aplicare a articolului 108 din TFUE * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.9.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (vot)
  
10.10.Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2013 (vot)
  
10.11.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea FED (vot)
  
10.12.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)
  
10.13.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)
  
10.14.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (vot)
  
10.15.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)
  
10.16.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi (vot)
  
10.17.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social (vot)
  
10.18.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)
  
10.19.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)
  
10.20.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (vot)
  
10.21.Descărcarea de gestiune 2013: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)
  
10.22.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)
  
10.23.Descărcarea de gestiune 2013: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (vot)
  
10.24.Descărcarea de gestiune 2013: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CDT) (vot)
  
10.25.Descărcarea de gestiune 2013: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) (vot)
  
10.26.Descărcarea de gestiune 2013: Colegiul European de Poliție (CEPOL) (vot)
  
10.27.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)
  
10.28.Descărcarea de gestiune 2013: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)
  
10.29.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)
  
10.30.Descărcarea de gestiune 2013: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)
  
10.31.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)
  
10.32.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)
  
10.33.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)
  
10.34.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (vot)
  
10.35.Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)
  
10.36.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (vot)
  
10.37.Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (vot)
  
10.38.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)
  
10.39.Descărcarea de gestiune 2013: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (vot)
  
10.40.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (vot)
  
10.41.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (vot)
  
10.42.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF) (vot)
  
10.43.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)
  
10.44.Descărcarea de gestiune 2013: Fundația Europeană de Formare (ETF) (vot)
  
10.45.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (vot)
  
10.46.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) (vot)
  
10.47.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția de Aprovizionare a Euratom (EURATOM) (vot)
  
10.48.Descărcarea de gestiune 2013: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (EUROFOUND) (vot)
  
10.49.Descărcarea de gestiune 2013: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (EUROJUST) (vot)
  
10.50.Descărcarea de gestiune 2013: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (vot)
  
10.51.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (vot)
  
10.52.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (vot)
  
10.53.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția GNSS European (GNSS) (vot)
  
10.54.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ARTEMIS (vot)
  
10.55.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună Clean Sky (vot)
  
10.56.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC (vot)
  
10.57.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (vot)
  
10.58.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (vot)
  
10.59.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune (vot)
  
10.60.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună SESAR (vot)
  
10.61.Fondurile de piață monetară ***I (vot)
  
10.62.Importurile de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de regimuri specifice de import ale Uniunii ***I (vot)
  
10.63.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - Parlamentul (vot)
  
10.64.Parchetul European (vot)
  
10.65.Strategia privind alcoolul (vot)
  
10.66.A doua comemorare a prăbușirii clădirii Rana Plaza și situația actuală a Pactului privind durabilitatea (vot)
  
10.67.Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Modificarea ordinii de zi
 15.Componența comisiilor și delegațiilor
 16.Situația din Burundi (dezbatere)
 17.Persecutarea creștinilor în întreaga lume, în legătură cu uciderea unor studenți în Kenya de către grupul terorist Al-Shabaab (dezbatere)
 18.Distrugerea siturilor culturale săvârșită de ISIS/Daesh (dezbatere)
 19.Situația din Maldive (dezbatere)
 20.Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Albania (dezbatere)
 21.Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina (dezbatere)
 22.Suspendarea măsurilor comerciale excepționale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina ***I (dezbatere)
 23.Angajamentele statelor membre ale UE privind asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) (dezbatere)
 24.Tratatul de la Marrakesh privind excepțiile de la drepturile de autor în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere (dezbatere)
 25.Transferuri de credite
 26.Decizii privind anumite documente
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.

Președintele a făcut o declarație cu privire la dezbaterea prioritară de dimineață, în care a invitat în special Consiliul și Comisia să urmeze poziția Parlamentului cu privire la tragediile recente din Marea Mediterană și la politicile UE în materie de migrație și de azil.

°
° ° °

Au intervenit: Jörg Leichtfried, cu privire la eventuala introducere a pedepsei cu moartea în Ungaria, Marie-Christine Vergiat, cu privire la aplicarea pedepsei cu moartea în Indonezia și pentru a solicita modificarea ordinii de zi de joi pentru a ține seama de această temă, și Renato Soru cu privire la soarta tragică a migranților naufragiați în Marea Mediterană.


2. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit unei delegații a Parlamentului japonez, care a luat loc în tribuna oficială.


3. Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil (dezbatere)

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alessandra Mussolini, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth privind intervenția lui Sophia in 't Veld, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, și Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Philippe Lamberts, José Inácio Faria privind desfășurarea dezbaterii (Președintele a oferit clarificări privind normele aplicabile), Matteo Salvini, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Eleonora Forenza, și Monika Hohlmeier.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Cornelia Ernst pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Monika Hohlmeier care a răspuns, Tanja Fajon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kristina Winberg, Barbara Spinelli, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fredrick Federley, Esteban González Pons, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Vicky Ford, Louis Michel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly și Laura Ferrara.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos și Pier Antonio Panzeri.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor și Michela Giuffrida.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) și Donald Tusk.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić și Andrej Plenković, în numele Grupului PPE, referitoare la recentele tragedii care au implicat nave cu migranți în Marea Mediterană 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la raportul privind reuniunea extraordinară a Consiliului European din 23 aprilie 2015, inclusiv tragediile recente din Mediterana și politicile UE în domeniul migrației și azilului (2015/2660(RSP)) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la raportul privind reuniunea extraordinară a Consiliului European (23 aprilie 2015) - Tragediile recente din Marea Mediterană și politicile UE privind migrația și azilul (2015/2660(RSP)) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton și Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, referitoare la cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil (2015/2660(RSP)) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil (2015/2660(RSP)) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva și Emmanouil Glezos, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la raportul privind reuniunea extraordinară a Consiliului European (23 aprilie 2015) - Tragediile recente din Mediterana și politicile UE în domeniul migrației și azilului (2015/2660(RSP)) (B8-0381/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.67 al PV din 29.4.2015.


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

4. Urări de bun venit

Președintele i-a urat bun venit, în numele Parlamentului, lui Vian Dakheel, deputată în Parlamentul irakian, însoțită de o delegație irakiană a comunității yazidi, victimă a ISIS, care au luat loc în tribuna oficială.


5. Componența Parlamentului

Autoritățile finlandeze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Hannu Takkula, în locul lui Olli Rehn, ca deputat în Parlament, cu efect de la 27 aprilie 2015.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Hannu Takkula se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


6. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor difenoconazol, fluopicolid, fluopiram, isopirazam și pendimetalin din sau de pe anumite produse (D038038/02 – 2015/2667(RPS) - termen: 23/6/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor azoxistrobin, dimoxistrobin, fluroxipir, metoxifenozid, metrafenonă, oxadiargil și tribenuron din sau de pe anumite produse (D038141/02 - 2015/2657(RPS) - termen: 17/6/2015)
retrimis fond: ENVI

- Directiva Comisiei de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător (D038203/04 - 2015/2671(RPS) - termen: 25/7/2015)
retrimis fond: : ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește benzenul (D039050/01 - 2015/2672(RPS) - termen: 25/7/2015)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO


7. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Rectificare la Regulamentul delegat al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului de completare a în ceea ce privește prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic (C(2014)9672) C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 17 aprilie 2015
Retrimis fond: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a metodologiei de clasificare a produselor în funcție de domeniul de activitate, din anexa A la Regulamentul (UE) nr.549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 22 aprilie 2015
Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 23 aprilie 2015
Retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 24 aprilie 2015
Retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a cazanelor cu combustibil solid și a pachetelor de cazan cu combustibil solid, instalații de încălzire suplimentare, regulatoare de temperatură și dispozitive solare (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 27 aprilie 2015
Retrimis fond: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor pentru încălzire locală (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 24 aprilie 2015
Retrimis fond: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 27 aprilie 2015
Retrimis fond: AGRI


8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite INF1/2015 - Secțiunea IV- Comitetul Economic şi Social European (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-02/T/15 - Curtea de Conturi (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-01/C/15 - Curtea Europeană de Conturi (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 1/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 14/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de către deputați, propunerile de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la patrimoniul industrial (B8-0319/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la creșterea numărului de avorturi în funcție de sexul fătului în India (B8-0325/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție privind longevitatea și sistemele de protecție socială (B8-0327/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la extragerea de text și de date și drepturile de autor (B8-0329/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la durata proceselor – Italia se află pe antepenultimul loc din UE (B8-0330/2015)

retrimis

fond :

JURI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea ursului brun marsican (Ursus arctos marsicanus) de tuberculoza bovină (B8-0332/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la îmbunătățirea Regulamentului (UE) nr. 604/2013 (B8-0333/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la creșterea taxelor pentru drepturile de autor percepute de SIAE și la piața unică europeană (B8-0334/2015)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la tranzacționarea de înaltă frecvență (B8-0336/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la comerțul electronic: propuneri, recomandări și priorități pentru o dezvoltare sustenabilă (B8-0337/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la obligația de asomare înaintea sacrificării animalelor și prezența obligatorie a unor medici veterinari și a unor inspectori autorizați și independenți pentru a controla diferitele operațiuni legate de sacrificarea animalelor (B8-0338/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea sectorului siderurgic din Uniunea Europeană (B8-0339/2015)

retrimis

fond :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade Jean-Luc Schaffhauser. Propunere de rezoluție referitoare la suspendarea Acordului de asociere UE-Ucraina (B8-0340/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la lupta împotriva traficului de fildeș (B8-0341/2015)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la adopțiile internaționale (B8-0345/2015)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la includerea educației în eforturile de construire a unei Uniuni energetice sustenabile (B8-0350/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

CULT

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unui venit cetățenesc (B8-0351/2015)

retrimis

fond :

EMPL


9. A doua comemorare a prăbușirii clădirii Rana Plaza și situația actuală a Pactului privind durabilitatea (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: A doua comemorare a prăbușirii clădirii Rana Plaza și situația actuală a Pactului privind durabilitatea (2015/2589(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 27 aprilie 2015 (punctul 17 al PV din 27.4.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Charles Tannock și Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, referitoare la comemorarea a doi ani de la prăbușirea clădirii Rana Plaza și la progresul înregistrat de Pactul de sustenabilitate pentru Bangladesh 2015/2589(RSP) (B8-0363/2015);

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz și Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la comemorarea a doi ani de la prăbușirea clădirii Rana Plaza și la situația actuală a Pactului de sustenabilitate 2015/2589(RSP) (B8-0364/2015);

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la comemorarea a doi ani de la prăbușirea clădirii Rana Plaza și la progresul Pactului de sustenabilitate pentru Bangladesh 2015/2589(RSP) (B8-0365/2015);

- Tiziana Beghin și David Borrelli, în numele Grupului EFDD, referitoare la comemorarea incendiilor izbucnite în fabricile din Bangladesh și la progresele Pactului de sustenabilitate pentru Bangladesh 2015/2589(RSP) (B8-0366/2015);

- Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra și Andi Cristea, în numele Grupului S&D, referitoare la comemorarea a doi ani de la prăbușirea clădirii Rana Plaza și la progresul Pactului de sustenabilitate pentru Bangladesh 2015/2589(RSP) (B8-0368/2015);

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić și Andrej Plenković, în numele Grupului PPE, referitoare la comemorarea incendiilor izbucnite în fabricile din Bangladesh și la progresele Pactului de sustenabilitate pentru Bangladesh 2015/2589(RSP) (B8-0372/2015);

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans și José Inácio Faria, în numele Grupului ALDE, referitoare la comemorarea a doi ani de la prăbușirea clădirii Rana Plaza și la situația actuală a Pactului de sustenabilitate 2015/2589(RSP) (B8-0376/2015).

Vot: punctul 10.66 al PV din 29.4.2015.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Prefinanțarea acordată programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)) - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)) - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre CEE și Norvegia ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei (text codificat) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Acordul de stabilizare și asociere dintre CE și Albania ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de stabilizare și asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte (text codificat) (COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Aplicarea Acordului de stabilizare și de asociere și a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între CE și Bosnia și Herțegovina ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, și de aplicare a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte (text codificat) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Acordul de stabilizare și de asociere cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte (text codificat) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (Text codificat) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Normele de aplicare a articolului 108 din TFUE * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Text codificat) (COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, Secțiunea III – Comisia și agențiile executive (COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0118)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0118)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.10. Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2013 (vot)

Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea FED (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea și al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0120)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0120)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.12. Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea I – Parlamentul European (COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0121)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0121)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].

Intervenții

Benedek Jávor și Gerben-Jan Gerbrandy, pentru a solicita votarea punctelor 43 și 44, chiar dacă amendamentul 21/rev a fost adoptat (întrucât Președintele anunțase deja înainte de votare că punctele 43 și 44 vor deveni caduce odată cu votarea amendamentului 21/rev, nu a dat curs acestei solicitări).


10.13. Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0122)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0122)

Descărcarea de gestiune și aprobarea închiderii conturilor se amână [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].

Intervenții

Ryszard Czarnecki (raportor), înaintea votării.


10.14. Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă (COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0123)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0123)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.15. Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea IV – Curtea de Justiție (COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0124)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0124)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.16. Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea V – Curtea de Conturi (COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0125)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0125)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.17. Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European (COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0126)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0126)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.18. Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0127)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0127)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.19. Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VIII – Ombudsmanul European (COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0128)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0128)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.20. Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0129)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0129)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.21. Descărcarea de gestiune 2013: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013: performanțe, gestiune financiară și control (COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0130)

Intervenții

Richard Corbett, pentru a solicita ca rapoartele rămase referitoare la descărcarea de gestiune să fie supuse votului în bloc prin analogie cu articolul 174 alineatul (7) din Regulamentul de procedură și Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen și Marc Tarabella, pentru a comenta această cerere, (Președintele nu a dat curs acestei solicitări).


10.22. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0131)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0131)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.23. Descărcarea de gestiune 2013: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0132)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0132)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.24. Descărcarea de gestiune 2013: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CDT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0133)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0133)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.25. Descărcarea de gestiune 2013: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0134)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0134)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.26. Descărcarea de gestiune 2013: Colegiul European de Poliție (CEPOL) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0135)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0135)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.27. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0136)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0136)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.28. Descărcarea de gestiune 2013: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0137)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0137)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.29. Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0138)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0138)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.30. Descărcarea de gestiune 2013: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0139)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0139)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.31. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 31)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0140)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0140)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.32. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 32)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0141)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0141)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.33. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 33)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0142)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0142)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.34. Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 34)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0143)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0143)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.35. Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 35)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0144)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0144)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.36. Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 36)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0145)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0145)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.37. Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 37)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0146)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0146)

Descărcarea de gestiune și aprobarea închiderii conturilor se amână [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.38. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 38)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0147)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0147)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.39. Descărcarea de gestiune 2013: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 39)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0148)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0148)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.40. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 40)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0149)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0149)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.41. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 41)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0150)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0150)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.42. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 42)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0151)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.43. Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 43)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0152)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0152)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.44. Descărcarea de gestiune 2013: Fundația Europeană de Formare (ETF) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 44)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0153)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0153)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.45. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 45)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0154)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0154)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.46. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 46)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0155)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0155)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.47. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția de Aprovizionare a Euratom (EURATOM) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 47)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0156)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0156)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.48. Descărcarea de gestiune 2013: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (EUROFOUND) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 48)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0157)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0157)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.49. Descărcarea de gestiune 2013: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (EUROJUST) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 49)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0158)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0158)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.50. Descărcarea de gestiune 2013: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 50)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0159)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0159)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.51. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 51)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0160)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0160)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.52. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 52)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0161)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0161)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.53. Descărcarea de gestiune 2013: Agenția GNSS European (GNSS) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 53)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0162)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0162)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.54. Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ARTEMIS (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 54)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0163)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0163)

Descărcarea de gestiune și aprobarea închiderii conturilor se amână [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.55. Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună Clean Sky (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 55)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0164)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0164)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.56. Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 56)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0165)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0165)

Descărcarea de gestiune și aprobarea închiderii conturilor se amână [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.57. Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 57)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0166)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0166)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]..


10.58. Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 58)

PROPUNERI DE DECIZIE

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0167)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.59. Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 59)

PROPUNERI DE DECIZIE

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0168)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.60. Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună SESAR (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 60)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0169)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0169)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


10.61. Fondurile de piață monetară ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Neena Gill (A8-0041/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 61)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA-PROV(2015)0170)

Neena Gill, raportoare a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.


10.62. Importurile de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de regimuri specifice de import ale Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (reformare) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)) - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 62)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA-PROV(2015)0171)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - Parlamentul (vot)

Raport referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016 (2015/2012(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 63)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Parchetul European (vot)

Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 64)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Strategia privind alcoolul (vot)

Propunere de rezoluție B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 65)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. A doua comemorare a prăbușirii clădirii Rana Plaza și situația actuală a Pactului privind durabilitatea (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 și B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 66)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-363/2015

(care înlocuiește B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 și B8-0376/2015):

depusă de următorii deputați:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil și Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula și Nicola Caputo, în numele Grupului S&D;

Sajjad Karim și Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans și José Inácio Faria, în numele Grupului ALDE;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL;

Jean Lambert și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE;

Tiziana Beghin, David Borrelli și Marco Valli, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 și B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 67)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0367/2015

(care înlocuiește B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 și B8-0384/2015):

depusă de următorii deputați:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa și Ivo Belet, în numele Grupului PPE;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge și Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

Ska Keller, Judith Sargentini și Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Propunerile de rezoluții B8-0377/2015, B8-0379/2015 și B8-0381/2015 au devenit caduce.)

Intervenții

Tanja Fajon, pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 11, care nu a fost reținut, întrucât peste 40 de deputați s-au opus examinării sale, și Mercedes Bresso.


11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo și Peter Jahr

Raport Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák și Maria Spyraki

Raport Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová și Tomáš Zdechovský

Raport Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Raport Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Raport Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Raport Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Raport Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Raport Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Raport Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor și Angel Dzhambazki.


12. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Bruno Gollnisch a anunțat că, la ora 13.30, a fost nevoit să părăsească hemiciclul pentru a primi o delegație parlamentară din Japonia.


(Ședința, suspendată la 14.35, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

13. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


14. Modificarea ordinii de zi

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus introducerea pe ordinea de zi a ședinței de mâine a unei Declarații a Comisiei privind pedeapsa cu moartea, fără depunerea de propuneri de rezoluție.

Parlamentul a aprobat această modificare. În consecință, votarea va începe la 16.30.

Ordinea de zi a fost astfel modificată.


15. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului ALDE următoarele cereri de numire:

INTA: Hannu Takkula

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Hannu Takkula

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


16. Situația din Burundi (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Burundi (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Joachim Zeller, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, și Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Kashetu Kyenge, Linda McAvan și Elena Valenciano.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Neven Mimica.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Persecutarea creștinilor în întreaga lume, în legătură cu uciderea unor studenți în Kenya de către grupul terorist Al-Shabaab (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Persecutarea creștinilor în întreaga lume, în legătură cu uciderea unor studenți în Kenya de către grupul terorist Al-Shabaab (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, neafiliată, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr și Davor Ivo Stier.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Marlene Mizzi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson și Jaromír Štětina.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică și Afzal Khan.

A intervenit Neven Mimica.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 30.4.2015.


18. Distrugerea siturilor culturale săvârșită de ISIS/Daesh (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000031/2015) adresată de Silvia Costa, în numele Comisiei CULT Consiliului : Distrugerea siturilor culturale săvârșită de ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000032/2015) adresată de Silvia Costa, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Distrugerea siturilor culturale săvârșită de ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bogdan Andrzej Zdrojewski, a dezvoltat întrebările.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) a răspuns la întrebarea B8-0115/2015.

Neven Mimica (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea B8-0116/2015.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Krystyna Łybacka, în numele Grupului S&D, David Campbell Bannerman, în numele Grupului ECR, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, Curzio Maltese, în numele Grupului GUE/NGL, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, neafiliată, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias și Ilhan Kyuchyuk.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit: Neven Mimica și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 30.4.2015.


19. Situația din Maldive (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Maldive (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo și Stanislav Polčák.

A intervenit Neven Mimica.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.4 al PV din 30.4.2015.


20. Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Albania (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Albania (2015/2951(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Neven Mimica (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, Diane James, în numele Grupului EFDD, Eleftherios Synadinos, neafiliat, David McAllister, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivo Vajgl, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek și Monica Macovei.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit: Eva Kaili, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle și Eleni Theocharous, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Knut Fleckenstein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Kostas Chrysogonos, Tibor Szanyi și Igor Šoltes.

Au intervenit: Neven Mimica și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Knut Fleckenstein, în numele Comisiei AFET, referitoare la Raportul privind progresele înregistrate de Albania în 2014 (2014/2951(RSP)) (B8-0358/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.52 al PV din 30.4.2015.


21. Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Neven Mimica (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Afzal Khan, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, neafiliată, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica și Andi Cristea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias și Marijana Petir.

Au intervenit: Neven Mimica și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Cristian Dan Preda, în numele Comisiei AFET, referitoare la raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.6 al PV din 30.4.2015.


22. Suspendarea măsurilor comerciale excepționale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina (COM(2014)0386 - C8-0039/2014- 2014/0197(COD)) - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini și-a prezentat raportul.

A intervenit Cristian Dan Preda (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET).

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit: Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE, Costas Mavrides, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, și Tonino Picula.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Neven Mimica și Goffredo Maria Bettini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 30.4.2015.


23. Angajamentele statelor membre ale UE privind asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) (dezbatere)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-000035/2015) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Consiliului: Angajamentul statelor membre UE privind asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-000036/2015) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Angajamentul statelor membre ale UE privind asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan a dezvoltat întrebările.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) a răspuns la întrebarea B8-0113/2015.

Neven Mimica (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea (B8-0114/2015).

Au intervenit: Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira, în numele Grupului S&D, Richard Sulík, în numele Grupului ECR, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Richard Sulík, Joachim Zeller și Arne Lietz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Catherine Stihler, și Victor Negrescu.

Au intervenit: Neven Mimica și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


24. Tratatul de la Marrakesh privind excepțiile de la drepturile de autor în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere (dezbatere)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-000021/2015) adresată de Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI, Consiliului: Tratatul de la Marrakesh privind excepțiile de la drepturile de autor în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

Pavel Svoboda a dezvoltat întrebarea.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Neven Mimica (membru al Comisiei) au răspuns la întrebare.

Au intervenit: Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE, Enrico Gasbarra, în numele Grupului S&D, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Max Andersson, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky și Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Julia Reda.

Au intervenit: Neven Mimica și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.


25. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 203 alineatul (5) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis prelungirea cu două săptămâni a perioadei de timp pentru adoptarea unei decizii privind propunerea Comisiei de închiriere a două clădiri pentru a transfera personalul aflat în prezent în clădirea Jean Monnet din Luxemburg.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe, în cadrul reuniunii sale din 16 aprilie 2015, proiectul prezentat de Curtea de Conturi Europeană referitor la transferurile de credite V/AB-01/C/15 și V/AB-02/T/15.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe, în cadrul reuniunii sale din 16 aprilie 2015, proiectul prezentat de Comitetul Regiunilor referitor la transferul de credite INF 1/2015.


26. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)
Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 12/03/2015)

- Practici comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare 2015/2065(INI))
(aviz: ENVI, JURI, AGRI) (articolul 54 din Regulamentul de procedură))


27. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 552.730/OJJE).


28. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bendtsen, Crowley, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Westphal

Aviz juridic - Politica de confidențialitate