Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2156(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0057/2015

Внесени текстове :

A8-0057/2015

Разисквания :

PV 30/04/2015 - 3
CRE 30/04/2015 - 3

Гласувания :

PV 30/04/2015 - 10.7
CRE 30/04/2015 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0183

Протокол
Четвъртък, 30 април 2015 г. - Страсбург

3. Годишен доклад за 2013 г. на Европейската инвестиционна банка (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2013 г. [2014/2156(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

Ernest Urtasun представи доклада.

Изказаха се: Werner Hoyer (президент на ЕИБ) и Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: Ryszard Czarnecki (докладчик по становището на комисията CONT), David Casa (докладчик по становището на комисията EMPL), Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Hugues Bayet, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Philippe De Backer, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lara Comi, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Barbara Kappel, независим член на ЕП, Tom Vandenkendelaere, Elisa Ferreira, Bernd Lucke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonás Fernández, Marian Harkin, Heidi Hautala, Marco Zanni, Steeve Briois, Dariusz Rosati, Anneliese Dodds, Notis Marias, Michał Marusik, Brian Hayes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Marcus Pretzell и Florian Philippot.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Maria Grapini, Emmanouil Glezos и Nicola Caputo.

Изказаха се: Neven Mimica, Werner Hoyer и Ernest Urtasun.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 30.4.2015.

Правна информация - Политика за поверителност