Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2156(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0057/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0057/2015

Συζήτηση :

PV 30/04/2015 - 3
CRE 30/04/2015 - 3

Ψηφοφορία :

PV 30/04/2015 - 10.7
CRE 30/04/2015 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0183

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

3. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ετήσια έκθεση για το 2013 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – Ετήσια έκθεση για το 2013 [2014/2156(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

Ο Ernest Urtasun παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ryszard Czarnecki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), David Casa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Hugues Bayet, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lara Comi, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Kappel, μη εγγεγραμμένη, Tom Vandenkendelaere, Elisa Ferreira, Bernd Lucke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonás Fernández, Marian Harkin, Heidi Hautala, Marco Zanni, Steeve Briois, Dariusz Rosati, Anneliese Dodds, Νότης Μαριάς, Michał Marusik, Brian Hayes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Zdzisław Krasnodębski, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Thomas Mann, Marcus Pretzell και Florian Philippot.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Maria Grapini, Εμμανουήλ Γλέζος και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica, Werner Hoyer και Ernest Urtasun.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.4.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου